Now Reading
Wavelela ngomngcwabo wesihlobo uMercy Phakela
Dark Light

Wavelela ngomngcwabo wesihlobo uMercy Phakela

Waba nesandla esikhulu ekutheni abesifazane bamukeleke futhi bazizwe bekhululekile njengamapantsula. Umculo nezingoma zakhe zabuye zashayelela isipikili kule mpilo njengalena ethi, “Ayashisa amateki”. Igama likaMercy Phakela liyohlala njalo lihamba phambili uma kukhulunywa ngempilo yasemalokishini nasezindaweni zakobantu.  

Wayehamba endleleni efanayo nozakwabo bangaleso sikhathi endimeni yomculo njengoBrenda Fassie, uYuvonne Chaka Chaka noLina Khama owayaziwa ngo-Ebony.  

Wazalelwa eBhayi esiyaziwa ngeGqeberha esifundazweni i-Eastern Cape. “Ngesikhathi ngitshela umndeni wami ukuthi ngifuna ukuba umculi awuzange uyizwisise kahle leyo ndaba futhi ungakuqondi nokuthi ngikhuluma ngani,” kusho uMercy.  

Uthi ukuvelela kwakhe emculweni kwaba yingesikhathi ethola ithuba lokuyocula emngcwabeni wesihlobo eGoli, emuva komngcwabo akaphindanga wabuyela ekhaya ngoba kwaba ukuqala ukuzinza kwakhe eGoli. 

Uthi ekufikeni kwakhe kwandonga ziyaduma washintsha nendlela yokugqoka, wagqokisa okwentombazane eyipantsula okwenza abesifazane ezweni bayilandela le ndlela yokugqoka.  Uke washayeka kakhulu empilweni ngesikhathi kungenisa umculo wekwaito, kodwa akazange alilahle ithemba ngoba waqhubeka nokucula emicimbini emincane. 

See Also

Umculo wakhe usalandelwa namanje noma isizukulwane esikhona singasawuzwisisi kahle ngenxa yokwanda kwzinhlobonhlobo zomculo osungenisile. 

Ubalwa nabaculi bakuleli abavelele futhi asebehlonishwe ngemiklomelo eminingi kusuka, ezwenikazi i-Afrika nasemphakathini asuka kuwo.

Scroll To Top