Now Reading
Usosesheni wase-Egypt uyazi ukuthi ufunani, ubhekephi nokuthi uzofinyelela kanjani: De Sá
Dark Light

Usosesheni wase-Egypt uyazi ukuthi ufunani, ubhekephi nokuthi uzofinyelela kanjani: De Sá

Ngabe limphatheleni ikusasa owayengumqeqeshi we-Orlando Pirates, uRoger De Sá?

Inkontileka yakhe neqembu lesizwe lase-Egypt iyaphela emasontweni amabili azayo. Lo mqeqeshi odabuka eNingizimu Afrika uyiphini likaCarlos Queiroz kwelesizwe lase-Egypt.

UDe Sá uselivini uxoxe nelaboHlanga eseKapa lapho ethathe khona iholidi. Phakathi kwezinto akhulume ngazo ikusasa lakhe neqembu lesizwe lase-Egypt, impatho nempumelelo yelase-Egypt kunobhutshuzwayo.

Ingxoxo yakhe nentatheli yelaboHlanga, uZipho Singela ihambe kanje.

  • Zipho Singela (ZS): Ngabe ungasichaza kanjani isikhathi sakho neqembu lesizwe lase-Egypt?

Roger De Sá (RDS): Ukusebenza neqembu lesizwe lase-Egypt kungikhulise kakhulu njengomqeqeshi. Kungivulele iminyango yokusebenza emiqhudelwaneni emikhulu ngaphinde ngathola ingqayizivele yethuba lokusebenza nabadlali abaseqophelweni eliphezulu emhlabeni jikelele. Ithuba elifana naleli alandele bani. Ngilijabulele ngendlela eyisimanga.

  • ZS: Ungathi yini ekuhlabe umxhwele ngokuba yingxenye yebhola lase-Egypt?

RDS: Into engihlabe umxhwele ngebhola lase-Egypt wukuthi iqembu lesizwe yilona eliphethe iligi. Sinezwi elikhulu ngemidlalo yeligi. Imidlalo yemiqhudelwano yeCaf asinalo izwi elingakanani kuyona kodwa kweyeligi siyakwazi ukuphuma nezwi lokugcina mayelana nokuthi imidlalo kumele ihlelwe kanjani ukuze kusizakale iqembu lesizwe. Okwesibili wukuthi izinhlaka zenkulisa ziyanakekelwa futhi ziseqhulwini ekuthuthukiseni ibhola. Indaba yokuthuthukisa abaqeqeshi kuzo zonke izinhlaka ihamba phambili. Zonke lezi zinto zibamba elikhulu iqhaza ekutheni izinga lebhola lihlale lithuthuka e-Egypt. 

Okwesine wukuthi banemali. Abagodoli nemali uma kumele bakhokhele amahhotela abizayo, izindiza ezigibela bona kuphela futhi ezingami ndawo (chartered flight). E-Egypt ayikho le ndaba yokubangwa kwamabhonasi ngaphambi kwemiqhudelwano emikhulu. Abadlali baya emiqhudelwaneni sebazi ukuthi bazotholani. Yonke into yakhona yenziwa ngendlela eseqophelweni eliphezulu.

  • ZS: Uma ungabala izinto ezinzima obhekane nazo ungathi yiziphi?

RDS: Into enzima kakhulu ngeqembu lesizwe yindaba yesikhathi. Isikhathi sokulungiselela imidlalo sincane kakhulu. Iqembu liyashintsha-shintsha. Lokho kudalwa yizizathu ezahlukene. Kwesinye isikhathi kuyaphoqa ukuthi nishintshe iqembu ngenxa yokulimala noma nishintshe ngoba abadlali babanjwe ngukhuvethe. Kwesinye isikhathi amaqembu aphesheya ayanqaba nabadlali. Ithimba lenu lezinhloli kumele libe bukhali. Yazi kwesinye isikhathi sithola izinsuku ezimbili kuphela zokuzilolonga. 

Kwesinye isikhathi kuba wusuku olulodwa ngoba abadlali basuke bekhathele bekhathazwe wukuhamba besuka emazweni ahlukene. Basuke bedinga isikhathi sokuthi bathi ukuphumula ngoba kulula nokuthi balimale uma uzofuna ukubagijimisa kakhulu besakhathazwe yindlela ekubeni kade bedlala nasemaqenjini abo. Sigxila kakhulu ekuhlaziyeni izitha namaqhinga esisuke sizowasebenzisa ukunqoba imidlalo.

  • ZS: Bunjani ubudlelwano phakathi kweqembu lesizwe namaqembu e-Egypt?

RDS: Ubudlelwano phakathi kweqembu lesizwe namaqembu ase-Egypt buhle kakhulu. Iqembu lesizwe yilona eliphethe iligi. Lokhu kwenza izinto zibelula. Ubudlelwano balolu hlobo bumqoka futhi buyadingeka ukuze iqembu lesizwe lenze kahle. 

Asikaze nangolulodwa usuku sibhekane nenkinga noma kubekhona ukungaboni ngasolinye phakathi kweqembu lesizwe namaqembu adlala kuligi yethu. Ukubambisana kuhle ngendlela eyisimanga. Siyafukulana. Kube yinto enhle engiyibone yenzeka kulezi zinyanga eziyisikhombisa ezedlule.

  • ZS: Ngabe kuzokwenzekani ngekusasa lakho njengoba ekupheleni kwenyanga inkontileka yakho iphela?

RDS: Njengamanje ngisanenkontileka neqembu lesizwe lase-Egypt. Inkontileka yami iphela ekupheleni kukaMbasa. Zikhona izingxoxo phakathi kwami nososeshini wase-Egypt ukuthi ngihlale kuze kushaye uZibandlela. Kuke kwaba nezingxoxo zokwelula inkontileka yami ngeminyaka emine kodwa lezo zingxoxo azizange ziphumelele. 

See Also

Ngemuva kwalokho sibe sesikhuluma indaba yokuthi ngihlale kuze kushaye uZibandlela. Sizobona ukuthi lezi zingxoxo zisibekaphi. Usoseshini wase-Egypt ngusoseshini oseqophelweni eliphezulu. Bayazazi ukuthi babheke kuphi futhi bafuna ukufinyelela kanjani lapho bebheke khona. 

Sikhuluma ngazwilinye. Kodwa-ke angeke nje ngithathe noma yimuphi umsebenzi. Kumele sivumelane ngakho konke okuzokwenza izinhlangothi zombili zijabule.

  • ZS: Kunzima kangakanani ukuyosebenza kwelinye izwe ongazalwa kukhona?

RDS: Ukuyohlala kwelinye izwe akuyona into ongakhala ngayo uma izimo oyophila ngaphansi kwazo zijabulisa futhi ziletha ushintsho empilweni yakho. Awukwazi ukuhambela into ongayiboni kahle. Njengoba ulokhu ukhula uyazibheka izindawo oyosebenza kuzona. Awuthathi nje noma yini ngoba nakhu ufuna umsebenzi.

  • ZS: Nihlulwe kowamanqamu we-Afcon kwathi kusenjalo nahluleka nancama ukuzibekisela indawo kweyeNdebe yoMhlaba. Ngabe nimelane kanjani nokuphoxeka?

RDS: Akulula ukwamukela izimo ezifuze lezi. Besifuna ukuyinqoba i-Afcon kanti besizimisele ngokuyodlala kweyeNdebe yoMhlaba. Ngebhadi siphoxeke ekugcineni. Ibhola linjalo-ke. Akumele siyidlele umona iSenegal. Ibikufanele ukudla ubhedu ku-Afcon. Bebehlanganise iqembu eliqinile, badlale ndawonye isikhathi eside kanti umqeqeshi wabo usehlale iminyaka eyisishiyagalombili. Kungithusile ukuthi bebengakaze bawine lutho.

  • ZS: Impela.

RDS: Kweyokuhlungela iNdebe yoMhlaba sidliwe ezimeni ezinzima. Abadlali bethu bathole ukuhlukumezeka lapho bebexoshwa ngamathoshi akhanya imibala ebusweni ngesikhathi sekukhahlelwa amaphenathi. Nokho akukho esingakwenza uma iziphathimandla zingangeneleli. Le nto yimbi kodwa isifana nosiko. Thina asinawo amandla okuyiqeda. Konke kuncike kubaphathi bebhola. Ziyadabukisa lezi zigameko. Sibonile senzekile ku-Orlando Pirates ibhekene neSimba kuCaf Confederations Cup. Yenzeka nje ayiqali futhi ayigcini.

  • ZS: Siyabonga ngesikhathi sakho mqeqeshi.

RDS: Kubonga mina.

Scroll To Top