Now Reading
Osomabhizinisi abafufusayo baklinywa uhlelo lukaHulumeni lokukhokha
Dark Light

Osomabhizinisi abafufusayo baklinywa uhlelo lukaHulumeni lokukhokha

UMkhandlu Wamabhizinisi AboHlanga, iBlack Business Council (BBC) usunxuse uMengameli uCyril Ramaphosa ukuthi aqinisekise ukuthi iminyango kaHulumeni ikhokha ama-invoyisi osomabhizinisi abancane naphakathi nesikhathi esidlulelwe yisikhathi. UMengameli uhlangane namaqembu akhuthaza osomabhizinisi, ngoLwesihlanu ntambama, ukuze athole imibono yawo mayelana nokuthi yini okufanele ayenze ngaphambi kweNkulumo Yesimo Sezwe. I-BBC ithi izwe lidinga ukwakha uhlobo olusha lwezigidigidi ezimnyama.

Kungokokuqala ukuthi uMengameli ahlangane neBBC. Isikhulu sayo uMnu uKganki Matabane sithi basebenzise leli thuba ukudonsa amehlo uMengameli ngezinselelo ezibhekene nosomabhizinisi abancane abamnyama ngenxa yokwehluleka kukahulumeni ukukhokhela amabhizinisi ngesikhathi. “Baningi osomabhizinisi abancane abavale izitolo ikakhulukazi ngoba sekuphele iminyaka emihlanu bengaholi. Ngakho-ke, sicela umongameli athi asikwazi yini ukunikeza lesi siphetho sezinyanga ezingaba yisi-6 futhi sitshele bonke ongqongqoshe ukuthi ekupheleni kwezinyanga eziyisithupha, ngifuna ukuthi wonke ama-invoyisi akhokhwe! ngoba umthelela walokho mubi kakhulu emabhizinisini amancane.”

Uhlelo lokukhipha ama-invoyisi ngokwemali ewukheshi
UMatabane uthi uMkhandlu usuxhumane neSouth African Revenue Services (SARS) uyicela ukuthi iguqule uhlelo olukhona lwama-invoyisi olusebenzisa imali ukuze kunikezwe osomabhizinisi abancane imali yokuhweba uma kwenzeka inkokhelo kuHulumeni yephuzile ukufika.

“Uma nje ukhipha i-invoyisi ukweleta uSARS. Uma ukweleta uSARS ngokushesha kodwa uHulumeni ukukhokhele emuva kwezinyanga eziyisithupha kusho ukuthi nesitifiketi sakho seTax Clearance esisebenza usuku sizophelelwa yisikhathi futhi ngeke ukwazi ukwenza ibhizinisi noHulumeni namanye amabhizinisi ngoba nawo ayafuna. isitifiketi seTax Clearance,” kuchaza uMatabane. “Sixoxile nabakwaSARS ngalolu daba ukusho ukuthi mhlawumbe abakwaSARS kufanele babuyele kulokho okwakwenziwa osomabhizinisi abancane hhayi wonke umuntu. Emabhizinisini amancane, isitifiketi sakho sokugunyazwa kwentela sizophelelwa yisikhathi ezinyangeni eziyisi-6 ukuze kuthi noma ungakhokhelwanga izinyanga ezi-2 ukwazi ukuhweba,” kuphakamisa iSikhulu Esiphezulu sakwaBBC. UMkhandlu Wamabhizinisi AboHlanga uthi unxuse uMengameli ukuthi asheshise ukusayinwa komthethosivivinywa wokuthengwa kwempahla yomphakathi noNgqongqoshe wezeziMali athembise ukuthi umthethosivivinywa uzosheshiswa ngawo.

See Also

Ukuxhaswa ngemali ngokulinganisekayo
Phakathi kwezinye izinto uMkhandlu oziphakamisile ngesidingo sokuqaliswa kwezinhlelo kanye nesidingo sokuxhaswa ngezimali ngokulinganisekayo kwamabhizinisi aphethwe yintsha, abesifazane kanye nabantu abaphila nokukhubazeka. “Senza isiphakamiso sokuthi kungani singakwazi ukuthatha zonke lezo zimali zokuthuthukisa amabhizinisi kuzo zonke izinkampani sizifake esikhwameni esifana nesikhwama sobumbano esizophathwa wuHulumeni namabhizinisi. Leso sikhwama sizosetshenziselwa ikakhulukazi ukuxhasa amabhizinisi abamnyama, amabhizinisi amancane ukuze sibasize ngegalelo labo,” kuphakamisa uMatabane.

UMatabane unethemba lokuthi isixazululo esibekwe etafuleni sizosiza kakhulu ekwakheni uhlobo olusha losozigidigidi abamnyama ezweni. “Ezokugcina ezadalwa sazenza ngesikhathi sikaMengameli uThabo Mbeki. Kusukela lapho asizange sidale amabhiliyoni amnyama. Labo abadalwe ngaleso sikhathi manje sebethatha umhlalaphansi, sidinga ungqimba olusha lwezigidigidi ezimnyama nosozigidi ezimnyama futhi lokho kungenziwa kuphela uma kunesikhwama sokubasiza,” kuchaza iBBC. Njengoba lezi ziphakamiso zibekwe etafuleni likaMengameli ukuze azihlole futhi enze isinqumo, kuzobonakala ukuthi zingaki kuzo ezizofinyelela enkulumweni yakhe yeSimo Sezwe yonyaka wezi-2022.

Scroll To Top