Now Reading
Ne-ITB nayo kuthiwa igile imikhuba ebanga ‘amahloni’
Dark Light

Ne-ITB nayo kuthiwa igile imikhuba ebanga ‘amahloni’

Kunalokhu kukhuluma ngepulazi nje bekusanda kubatshazwa okwenziwe yiBhodi le-Ingonyama Trust neliholwa nguMehluleli uNgwenya. Kuvele izinkulumo zokuthi oyiSikhulu Esiphezulu ku-ITB u-Adv uVela Mngwengwe kanye nomsebenzi wesifazane bagasele koMkhulu beyoshaqa imoto yeSILO esidala. Abacashe ngalo ngelokuthi bayilanda nje yingoba isihambe amamayela amaningi ngakho kumele ibuyele kubo. Emalungwini aseNdlunkulu akhulume nelaboHlanga lokhu akwehlanga kahle ngoba abe-ITB ‘bafake umkhonto’ wokugcina eSihlalweni.

Ilungu laseNdlunkulu elinxuse ukuba singalidaluli njengoba belikhuluma njengowegceke nowabe ekhona kulandwa imoto. “Kwasithusa lokhu ngoba phela le ITB sazi ukuthi ngeyalapha ekhaya, ukuthi uma kunokukhuluma okunje yini ikhethe ukusithumela ngendoda le eyethulwa njengesikhulu kanye no ….( olishilo igama lakhe lo wesifazane ) obekungumuntu obehlala egijima lapha iMbube isaphila. Kuthini kubo lokhu? Kuyikho ukuthi kothi kungahamba OMdala bese kugilwa le mikhuba?”, kubuza oweNdlovu.

Kuthiwa u-Advocate uMngwengwe wayishayela le moto isuka eZululand waze wayoyibeka eMgungundlovu nokwaphatha kabi amaphoyisa eSILO. Likhuluma nelaboHlanga elinye lamaphoyisa abehamba noBhejane lithe: “Ubuhlungu bokuphuma kwemoto yeSILO eyangena ngesiko isiphuma nomuntu kwaba buhlungu kwafana nangamhla sifika naso sesithule ekhaya. Laba bantu bayakwazi esikuzwayo thina, sebeke basibuza kodwa?” kusho iphoyisa leSILO.

ElaboHlanga libuze kuMehluleli uNgwenya ngalokhu nothe: “Kuliqiniso ukuthi ukuthathwa kwemoto yeSILO kwenzeka nokuyinto esibangela amahloni njengeBhodi. Esabe sikwazi futhi sakuvuma wukuthi abasebenzi beTrust babephakamise ukuthi bazoqoqa zonke izimoto ezabe sezinamakhilomitha amaningi bangazisho izinombolo zazo, bangasho nokuthi eyeSILO ingenye yazo. Phela uma kuzokhulunywa ngezimoto zoMdala kuthintwa mina. Abakushongo sizwe sebebuya khona sebethwele ihlazo.”

See Also

UMtimande ukuqinisekisile ukuthi iBhodi selingenelele kulolu daba nokuthi kukhona okwenziwayo ngalo wabe esegcizelela ukuthi okwenzekile kuthunaze isithunzi seSihlalo kwabangela namalungu eBhodi okukhona naMakhosi amahloni. Amalungu eBhodi le-Ingonyama enziwe ngabalandelayo;

  • UMehlulei uNgwenya
  • UDkt uNZ Qunta
  • U-Adv uLinda Zama
  • INkosi uWT Mavundla
  • INkosi uSE Shabalala
  • INkosi uPR Bele ne
  • INkosi uZT Gumede

Nalo iBhodi libika kuye uMaMsane njengokulayela komthetho.

Scroll To Top