Now Reading
Ugogo nonogwaja
Dark Light

Ugogo nonogwaja

Kwasuka sukela.
Kwakukhona ugogo nonogwaja.

Ngelinye ilanga unogwaja wavakashela ugogo. Wathi kugogo abadlale umaphekaphekane. Nangempela kwaqala unogwaja wangena ebhodweni elinamanzi elabe libaselwe. Wathi; “Tshiyo tshiyo sengivuthiwe!” Wamkhipha. Wangena ugogo ebhodweni wavala unogwaja, wathi ugogo; “Tshiyo tshiyo sengivuthiwe!” Wamkhipha.

Wangena unogwaja kwayiso leso. Wangena ugogo wathi; “Tshiyo tshiyo sengivuthiwe!” Lutho unogwaja ukumkhipha. Waphinda wakhala ugogo; “Tshiyo tshiyo sengivuthiwe”. Wathi unogwaja’ “Ungavuthwa kanjani izinkobe zikababa zingakavuthwa? Thula!”

Zabuya izingane ekwaluseni, unogwaja waziphakela inyama kagogo. Yathi enye; “Lolu zipho lwafana nolukagogo nje!” Wathi unogwaja; “Thula wena!” Wase ema ngasemnyango wathi; “Naze namudla ugogo wenu!” Wabaleka, zamjaha izingane zafika ngasemfuleni zangamthola zabona imbokodo zayicosha zathi uma nje ngingambona ngizomshaya ngale mbokodo isho iyiphonsa ngaphesheya komfula. Habe! yaphenduka imbokodo yaba unogwaja. Wathi; “Pe! pe! waze wangiwelisa phela!”

See Also

Cosu cosu yaphela.
Isifundo: Bhasobha ubuqili

Scroll To Top