Now Reading
USteyn ugonyuluka ngokuphuthwa yiNdebe YoMhlaba neProteas
Dark Light

USteyn ugonyuluka ngokuphuthwa yiNdebe YoMhlaba neProteas

Ayililahlile ithemba lokuhlabana ngeNdebe YoMhlaba intandokazi yomshwibi weProteas ehlonishwa umhlaba wonke uDale Steyn osanda kuthatha umhlalaphansi kuzona zonke izinhlobo zekhilikithi.

USteyn uzakhele igama emidlalweni yamaTest ngokubhubhisa kwasani eminyakeni eyedlule. Uke wahlala isikhathi eside ekleliswe njengomshwibi ohamba phambili emdlalweni yamaTest. Kuyimanje nguyena ohamba phambili ngokuthatha amawikhethi amaningi emlandweni emidlalweni yama-Test kubadlali asebeke bamela amaProteas. Unamawikhethi angama-439 emidlalweni engama-93. USteyn ukwenze konke kukhilikithi kodwa waphuthwa yiNdebe YoMhlaba.

Exoxa nelaboHlanga, uStyen uvule isifuba ngamaphupho akhe nokwenze wahlonishwa umhlaba wonke. “Ukunqoba iNdebe yinto ebiseqhulwini ezintweni ebengifisa ukuzizuza empilweni yami yekhilikithi. Ngebhadi-ke angizange ngikwazi ukufeza lelo phupho lami kodwa ukushabalala kwalo akuzange kungithene amandla. Ngiqhubekile ngazinikela. Ukuphakamisa isicoco seNdebe YoMhlaba akuyona into elula. Kufana ncamashi nokulangazelela ukunqoba indondo yegolide ku-Olympics. Wenza konke okusemandleni ukwenza isiqiniseko sokuthi lelo phupho liyafezeka kodwa ukuzinikela kwakho okuletha isiqiniseko. Indebe YoMhlaba idlalwa kanye ngemuva kweminyaka emine. Uma kungasona isikhathi sakho akusona isikhathi sakho. Kunjalo-nje,” kubeka uSteyn.

Yize ehlulwe yiNdebe YoMhlaba kodwa uzuze izinto eziningi njengomdlali ikakhulukazi emidlalweni yamaTest.

Ngowezi-2009, uqokwe njengomdlali ovelele emhlabeni jikelele emidlalweni yamaTest. Akagcinanga lapho kwazise uqokwe njengomdlali ovelele eNingizimu Afrika ngowezi-2008.
Ukuhlabana ngemiklomelo ukwenze usiko njengomdlali. Uke wabasohlwini lwabadlali abavelele emidlalweni yamaTest iminyaka eyisishiyagalombili ilandelana.

“Yebo, iNdebe YoMhlaba ingehlulile njengomdlali kodwa kwazi bani mhlawumbe ngizoyinqoba njengomqeqeshi. Ukungayinqobi kwami njengomdlali akusho ukuthi sekuwukuphela komhlaba. Angicabangi ukuthi ukunqoba iNdebe YoMhlaba bekuzongichaza ukuthi ngiwuhloboluni lomdlali. Akuyona into engenza ngingalali ebusuku kodwa futhi angeke ngikufihle ukuthi bekungamnandi ukuchoma ngendondo yegolide eNdebeni YoMhlaba. Indondo efana njengaleya akukho umuntu ongakuphuca yona. Yebo, angiyitholanga kodwa akusho ukuthi sekuwukuphela komhlaba ngami. Akwenzekanga, akwenzekanga futhi akuyona into engidlayo uma ngilele,” kubeka uSteyn.

Emidlalweni yosuku olulodwa uthathe amawikhethi ali-196 emidlalweni eli-125.
“Ubuhlungu bokuphuthwa yiNdebe YoMhlaba akuyona into elula ukubhekana nayo ngoba uchitha iminyaka emine uyilungiselela. Nokho akusho ukuthi uma kungenzekanga impilo sekumele ime nse. Ikhilikithi ngiyaye ngiyifanise nempilo. Awukho umehluko phakathi kwalezinto into ezimbili. Ngifunde okuningi kukhilikithi okukwazile ukungisiza nasempilweni. Empilweni uma ubhekene nesigaba sempilo lapho uphikwa khona yizinto lokho akusho ukuthi usungumuntu omubi. Nakukhilikithi yinto efanayo. Akusho ukuthi uma ubenezinsuku ezimbi usungumdlali obozayo. Ngesikhathi sihlulwa yiNdebe yoMhlaba ngisadlala ukuhluleka kwethu ngikuthathe kanjalo,” kuchaza uSteyn.

See Also

Le ngwazi yomshwibi iqokwe njengomshwibi ovelele ngowezi-2013 idla unhlanganiso kuWisden Cricketer of the Year.
“Angeke ngiqambe amanga ngike ngaba nezikhathi lapho ngivukwa khona ulaka ngenxa yokuhlulwa yiNdebe YoMhlaba. Ngezinye izikhathi ngike ngaphathwa wukukhwantalala. Kwamele uvuke uzithintithe bese impilo iyaqhubeka.”

Kusukela ethathe umhlalaphansi ubeqala ukwenza ingxoxo. “Umzimba wami usavuma. Ukube bengithanda bengingaqhubeka ngidlale. Ngiwumqemane. Ngifike esigabeni lapho bengizibuza ukuthi kungani ngisadlala. Ngokwami bengingasaboni kukhona engingakuzuza. Yingakho ngithathe isinqumo sokuyeka. Ukhuvethe lubambe elikhulu iqhaza ekutheni ngiyeke ukudlala ikhilikithi. Njengoba bengingasadli ezingeni lomhlaba ngithathe bengenza inzuzo ngokudlala imiqhudelwano yeT20 emazweni ahlukene emhlabeni. Manje njengoba kunale sifo kunzima ukuhambela amazwe. Lesi yisikhathi esinzima kwezemidlalo. Ngizwela abadlali abasafika ezingeni elikhokhelayo. Umhlaba usushintshile yingakho ngithathe isinqumo sokuyeka,’’ kuchaza uSteyn.

Muva nje uSteyn ubeyingxenye yabasakazi eNdebeni YoMhlaba yeT20 e-United Arab Emirates (UAE). “Uma uchitha impilo yakho yonke wenza into eyodwa kunzima ukuthi wenze enye into. Angiphathi-ke uma ubuwenza kahle kule yonto. Kuyisifiso sami nami ukubuyisela kukhilikithi ngoba ingenze indoda. Eminyakeni ezayo ngizimisele ngokuba ngumqeqeshi. Ngincele ulwazi olunzulu ngisakhula njengomdlali kubadlali bakudala ngakho nami ngifuna ukufaka isandla kubashwibi abasakhula. Ngifunde lukhulu eminyakeni eyedlule. Kungayicala elibomvu uma ngingagodla lolu lwazi,” kuphetha uSteyn.

Scroll To Top