Now Reading
Sidalula uhlu “lobhongoza” abaphenywa ngamaphoyisa ngezibhelu
Dark Light

Sidalula uhlu “lobhongoza” abaphenywa ngamaphoyisa ngezibhelu

Umlilo wezibhelu owahangula  umnotho wezifundazwe ezimbili zakuleli, i-KwaZulu-Natal kanye neGauteng usuphelile osekusele yintuthu nomlotha. Nokho lesi sikhathi sibukeka simqoka kulabo abaphenyayo okuyizinhloli kanye namaphoyisa. Ngokwemibiko inethi yabezomthetho ivuleke kakhulu njengoba iphenya abangabizwa ngobhongoza kanjalo nalabo ababesensimini mhla zenzeka.

Ngalesi sikhathi kunokusolwa kwamaphoyisa nezinhloli ngokungabi bukhali kanjalo nokubopha abantu “abangenacala” njengo Mnu uNgizwe Mchunu wodumo lwesiqubulo esithi “Azikhale”, sekukhona osekubikiwe ngokusemthethweni kwabezomthetho mayelana nohlu okuthiwa ngelabanye bobhongoza kulezi zibhelu.

Ngokwamaphepha athulwe nguMnu uBrett Norton Herron ongumumeli  noNobhala-Jikelele weqembu lezombusazwe, iGood nohlala eKapa zintathu izinkundla  ze-whatsapp  ebezisetshenziswa ekuhleleni izibhelu kulo lonke leli.  UHerron uthe laba  bhongoza yibona abangamataniswa ngqo nezibhelu ebezikhona ezidale umonakalo omkhulu kwezomnotho zaphinde zanezidumbu phansi.

Ubufakazi obubandakaya ngisho izinkulumo zalaba abasolwayo buveza khona ukuthi bekunokuxoxa ngezigameko ezingakenzeki nalezo esezenzekile. Ubufakazi buthathwe ezinkundleni ezintathu zama-whatsapp okuyi; EThekwini Shutdown, INK Shutdown ne-Free Zuma Information.

Eyokuqala  eyasungulwa yi-INK Shutdown mhla ziyi-7 kuNtulikazi,  kuvela ukuthi lena yabe izoshisa uhlela futhi yelusa izibhelu ezindaweni ezifaka Inanda, Ntuzuma naKwaMashu nokweza izinhlamvu ezithi – INK. Kwathi ngosuku olulandelayo kwabhaliswa i-EThekwini Shutdown  neyasungulwa ngomhla zili-8 kuNtulikazi. Ngalo lolo suku kwabe sekubhaliswa i-Free Zuma Information.  Lena yesithathu kuthiwa inhloso kwabe kuwukusabalalisa imininingwane nezinhlelo kuzwelonke.

Kulamaphepha ElaboHlanga elinawo iningi labantu abathintekayo kusolakala ukuthi bangamalungu e-African National Congress (ANC) ne-African National Congress Youth League (ANCYL). Bakhona nabanye abangewona amalungu kepha abaqhamuka ezinhlakeni zomphakathi njengezinduna.

Uphenyo olwenziwe ElaboHlanga likuqinisekisile ukuthi izinombolo eziningi ezisohlwini ziyasebenza futhi ziyahambisana namagama abantu abathintekayo. Ngokombiko umlabalaba ubudlalwa kanje; umuntu obengubhongoza ubefike akhiphe umyalelo wokuthi akugaselwe endaweni ethile, uma umsebenzi sewenziwe bese eyabuya afake ividiyo noma izithombe nobekuqinisekisa ukuthi umonakalo wenzekile.

Ekhuluma nelaboHlanga loyo okhulumela amaphoyisa kuzwelonke uBrigadier uVishnu Naidoo uthe bayazi ngalezi zinkundla zama-whatsapp. UNaidoo uthe basezithendeni zabasolwa, wengeza ngokuthi bazokhalelwa ngamasongo kaSigonyela uma sebeqede uphenyo lwabo. Uthe abanye abantu abasolwa ngokuba ngobhongoza ekucekelweni phansi kwezitolo nasekuntshontsheni impahla sebeboshiwe kodwa abanye babuye badedelwe ngebheyili.

Okhulumela uKhongolose KwaZulu-Natal, uMnu uNhlaka Ntombela uthe banalo ulwazi ngalezi zinkundla okusolwa ukuthi bezisungulwe ngamalungu abo nayilapho bekuhlelwa khona itulo lokucekela phansi izitolo namabhizinisi emva kokuboshwa kukaZuma.

“Siyitholile imibiko ngalama-whatsup, njenge qembu siyaphenya ukuze wonke amalungu ethu okutholakala ukuthi abeyingxenye yalokhu ezothathelwa izinyathelo,” kusho uNtombela.

See Also

Uthe amalungu abo asezinkundleni zokuxhumana eziningi akulula ukukwazi ukuwalawula.

“Lezo zinkundla zokuxhumana kusuke kungesizo eze-ANC, izinkundla zokuxhumana ze-ANC ezisemthethweni ziyaziwa,” kusho uNtombela.

Ngokusho kukaNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnu uSihle Zikalala izinkulungwane zamabhizinisi ezithikamezekile ngenxa yezibhelu ezihlasele izingxenye zezifundazwe emasontweni edlule. UZikalala uthe ubalelwa cishe ezigidigidini ezi-R20  umonakalo owenzekile, wengeza ngokuthi babalelwa cishe kuzi-150 000, abantu abasengcupheni yokuthi baphelelwe umsebenzi ngenxa yezibhelu. Uthe impahla ecekeleke phansi ilinganiselwa kwizigidi ezi- R100.

Nalu uhlu lwabantu abasolwa ngokuba ngobhozonga.

 • UNks uSamke Gumede, okuthiwa uyilungu le-ANC kuwadi -77, eThekwini.
 • UMnu uJeffrey Mzobe
 • UMnu uSandile Masuku okuthiwa usebenza kuMasipala uMhlathuze
 • UMnu uVusi Mavura
 • UNks uZinhle Hlengwa, wakuwadi -56 othi ungumshana kaNgqongqoshe wamaPhoyisa kuleli uMnu uBheki Cele.
 • UNks uMbali oyisosha isibongo sakhe esingafakiwe
 • UMnu uNkululeko Zulu
 • UNks uBongie Ayanda Khanyeza
 • UMnu uMduduzi Mkhize, okuthiwa uyisosha leMKMVA
 • UNks uLihle Mnguni
 • UMnu uTsekiso Simamane
 • UMnu uZipho DJvezah Zuma Mtungwa
 • UNks uThabile Mazibuko
 • UMnu uSibusiso Gwala
 • UNks uMabongi Thabethe
 • UMnu uHenry Siyabuka Mdunge
 • UMnu uSibonelo Xulu
 • UMnu uDumisane Nhlapho
 • UMnu uSipho Mhlongo oyinduna ophinde abeyilungu leNFP
 • UNks uMbali kaNcube
 • UMnu Andile Lungisa
 • UMnu uSifiso Sokhulu
 • UMnu uSiyabonga Shandu
 • UMnu uLesley Kgogo waseGauteng
 • UMnu uThulani Jabu waseGauteng
 • UMnu uSenzo Nkabinde waseGauteng
Scroll To Top