Now Reading
Ngabe amaphoyisa enza ngakhona?
Dark Light

Ngabe amaphoyisa enza ngakhona?

Kunokwehlukana kwemibono emphakathini ngesenzo samaphoyisa namasosha sokusabalalisa izithombe zabasolwa ababanjwe nempahla okusolakala ukuthi yebiwe ngesikhathi kutatshwa ngeledlule.

Lesi senzo sishiye iningi laboHlanga likhala ezinkundleni zokuxhumana. Ngokomthetho wobugebengu kuleli, umsolwa awukwazi ukumnekela izwe usabalalise izithombe zakhe ungambozi ngisho ubuso engakaveli ngisho enkantolo. Lo mthetho imvamisa uphulwa ngabezindaba ngamabomu, uma besabalalisa izithombe zabantu abadumile abasuke beboshwa, bazivikele ngokuthi umuntu ongusaziwayo akanayo impilo yangasese bathi udaba lwakhe njalo luhlale lunentshisekelo yomphakathi.

Okunye okususe ukukhuluma ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ngakube amaphoyisa namasosha banalo yini ilungelo lokungena emzini yabantu bathathe impahla okusolwa ukuthi yebiwe engenayo imvumo yokwenza lokho.

Ngokwesigaba sama-26, seCriminal Procedure Act, kuvumelekile ukungena kwamaphoyisa aphenye ngaphandle kwemvume ezimweni ezifana nalezi kodwa kumele okuzongenwa kwakhe kube ukuthi ukhona endlini.

UMnu uSthe Sibiya uthe nakuba bevumelana nalo mthetho kodwa babona ngathi usetshenziswa kakhulu kwaboHlanga. “AmaNdiya nabelungu nabo bebetapa kodwa asikaze sibone kungenwa emizini yabo kuthathwa izimpahla baphinde banekelwe umphakathi, sisabona lokhu kwenziwa kwabansundu kuphela,” kusho uSibiya.

See Also

UNks uNoma Gumbi ubuze ukuthi abasolwa bona bebe yiphethe yini imvume yokutapa uma sebefuna amaphoyisa wona akhiphe imvume uma esezobheka izimpahla ezebiwe.
“Akumele sivune abantu bakithi noma sebesephutheni, okubuhlungu lapha kugcine sekutatshwa ngisho nasemabhizinisini abantu abaziwayo endaweni abazabalaze kanzima ukuze bavule amabhizinisi bese kuzoqhamuka abantu bazithathele izinto zabo kungabi ndabazalutho, mina ngithi amaphoyisa awenze umsebenzi wawo azilande zonke izimpahla zokwebiwa,” kusho uNks Gumbi.

UNks uKhumbudzo Ntshavheni obambe kwesikaNgqongqoshe ehhovisi likaMengameli uRamaphosa uthe zonke izimpahla ezizolandwa kubasolwa zizocekelwa phansi ngoba zizokwehlisa inani lezimpahla ezisezitolo.

Scroll To Top