Now Reading
Isiphakamiso ngokuhlela kokhetho
Dark Light

Isiphakamiso ngokuhlela kokhetho

Umbiko uphakamise ukuthi lihlehliselwe uNhlolanja wangonyaka ozayo ukhetho lohulumeni bezindawo obekulindeleke ukuthi lubanjwe ngoMfumfu nonyaka.

Lokhu kuvezwe nguMehluleli osethathe umhlala phansi uDikgang Moseneke ngesikhathi ethula umbiko nezincomo zakhe mayelana neziphakamiso zokuba luhlehliswe ukhetho.

Ethula umbiko wakhe, uMoseneke uthe: “Sifinyelele esinqumweni sokuthi ukubanjwa kokhetho ngoMfumfu kuzokwenza ukuthi lungakhululeki njengoba kusho uMthethisisekelo nomthetho wezwe, lolu khetho lungase lube olukhululekile uma lizobanjwa ngoNhlolanja ngonyaka ozayo,” Uthe uma kuzoba khona ukhetho kudingeka ukuthi kubekhona imibuthano yezepolitiki kukhankaswe lokho okungabhebhethekisa ukhuvethe eluhlasele futhi oseludlule nenqwaba yemiphefumulo kuleli.

UMoseneke uthe uma ukhetho lubanjwa ngonyaka ozayo lokho kuzonika nesikhathi izikhulu zomasipala ukuba zikwazi ukwethula isabelo-mali semikhandlu yabo ngaphambi kokuba kungene ubuholi obusha obuzobe sebukhethiwe emva kokhetho.

Uthe nakwamanye amazwe obekumele kubanjwe kuwo izinketho, zihlehliswe ngenxa yokhuvethe. “Inhlangano ebhekelele ukhetho kuleli i-IEC kuzomele iye enkantolo efanele iyokwenza isicelo sokuba leyo nkantolo ikhiphe umyalelo othi ukhetho luyahlehla,” kusho uMoseneke.

Amaqembu aphikisayo ezepolitiki kubalwa i-EFF ne-IFP kade bazwakalisa ukuthi lolu khetho kumele luhlehle. USotshwebhu we-IFP ePhalamende uMnu Narend Singh uthe bayasamukela isinqumo sokuhlehliswa kokhetho.

See Also

“I-IFP iyawamukela umbiko nezincomo ezikhishwe ilowo owayeyiSekela leNhloko yamaJaji kuleli uMoseneke ukuba kuhlehliswe ukhetho lohulumeni bezindawo, siyakuncoma futhi ukuthi uMoseneke akhiphe lo mbiko nezincomo zakhe ngaphambi kosuku obekulindeleke ukuba awukhiphe ngalo,” kusho uSingh.

USingh uthe bayavumelana ngokuthi igagasi lesithathu sokhuvethe nemibhikisho ebikhona engxenyeni yezwe  nokuhamba kancane kohlelo oluqhubekayo lokugonywa kwabantu, lokho bekuzokwenza ukuthi ukhetho lungabi olukhululekile. Uthe nakuba bevumelana nokuthi ukhetho luhlehle kodwa basamile kwikhwelo labo lokuthi lolu khetho aluhlehliselwe ukuphela kukaNhlaba.

Scroll To Top