Now Reading
Amaciko akhala ngokwemukwa isinkwa sabantwana ngenxa yesihlava sakamuva
Dark Light

Amaciko akhala ngokwemukwa isinkwa sabantwana ngenxa yesihlava sakamuva

Amaciko amaningi athutheleke ezinkundleni zokuxhumana kuleli sonto ukuyokuzwakalisa ukungenami kwawo ngezigameko zakamuva ezinesihlava ezilokhu ziqhubeka nokwenzeka eNingizimu Afrika.

NgeSonto kusihlwa uMengameni uMnu uCyrl Ramaphosa umemezele ukuthi lelizwe lizoqhubeka libe ngaphansi kwesigaba sesine semvalelwakhaya kuxegiswe eminye imibandela. Lokhu akuzange kwehle kahle kwabaningi ikakhulu amaciko abekhala ngokuthi ukuvalwa kwezwe kuletha enkulu ingcindezi kuwo njengoba engakwazi ukusebenza nokuyiyona ndlela akwazi ukuziphilisa ngayo nemindeni yawo.

UZakes Bantwini ongumculi nongalindanga isikhathi eside ngemva kwenkulumo kaMengameli, ubhale ukuthi uma engeke akwazi ukusebenzela umndeni wakhe kula masonto ambalwa alandelayo lokhu kuzobeka umndeni wakhe kwesinzima isimo. Unanelwe ngamanye amaciko nawo akhale kakhulu ngokungabi bikho kwesisombululo esibambekayo nesizolekelela kule nkanankana ebhekene nezwe.

Kuzokhumbuleka ukuthi amaciko amaningi aziphilisa ngemicimbi eyenziwa ngabahleli bemicimbi, imibukiso, ukusebenzisana nezinkampani ezizimele njalo njalo kanti konke lokhu akwenzeki njengoba izwe lisengaphansi kwesigaba sesine.

UJub-Jub naye uzwakalise ilaka lakhe ekhala ngokudebesela kukaHulumeni ekulungiseni isimo ezweni. Lokhu kuze ngemva kwezigameko zokutapwa kwezimpahla ezitolo nokugcine kuthathwa njengento eyenziwa ngaboHlanga nedale okukhulu ukushayisana kwemibono ezinkundleni zokuxhumana.

See Also

Abahleli bemicimbi nabo bakhale esifanayo njengoba bethi bahlwithwa iqatha emlonyeni kanti njengoba nabamabhizinisi benziwe isilo sengubo nje, kuzoba nzima ukuxhaswa yibo uma kwenzeka imibandela ye-lockdown ixegiswa futhi ukuvumela imicimbi emikhulu.

UMnyango Wezobuciko oholwa uNgqongqoshe uMnu uNathi Mthethwa akukho obusakushilo ukuzwelana namaciko ngalesi sikhathi esinzima kuwo.

Scroll To Top