Now Reading
Akulindelekile abokufika ukuba bahwebe emgwaqeni ngaphandle uma….
Dark Light

Akulindelekile abokufika ukuba bahwebe emgwaqeni ngaphandle uma….

UNgqongqoshe osabambile eHhovisi likaMengameli uKhumbudzo Ntshavheni (osesithombeni) nozakwabo Wezohwebo Nezimboni u-Ebrahim Patel, bathi ukulawulwa kwamabhizinisi asemalokishini kanye nokwesekwa akutholayo okuvela kuHulumeni kwenziwa ngokulandela imithetho yezwe.

Bobabili baphendule imibuzo eMkhandlwini Wezifunda Kazwelonke. Laba oNgqongqoshe bathi ukwesekwa okunikezwa osomabhizinisi abancane emalokishini akusho ukuthi kunokucwasa kanye nobuzwe. UNgqongqoshe uNtshavheni ubuzwe ngephesenti labadayisi basemgwaqweni abanobuzwe baseNingizimu Afrika.

Uphendule wathi abantu okungebona abaseNingizimu Afrika abathengisa emgwaqweni bahlanganisa labo abafuna ukukhoseliswa noma abangababaleki futhi izimvume zabo okumele zikhawulelwe ezitifiketini zabo zokukhoseliswa noma zababaleki.

“Ngokwemithetho yabokufika, ngabantu bokufika kuphela abanikezwa izimvume zokuqhuba ibhizinisi ezweni okumele kube yilabo abatshala imali ebhizinisini engaphezulu kwezigidi eziyisi-R5 njengoba kushiwo uNgqongqoshe Wezohwebo Nezimboni. Ngakho-ke ngokoMnyango, asilindele ukuthi kunabadayisi basemgwaqweni okungebona abaseNingizimu Afrika ngaphandle uma bengababaleki nabafuna ukukhoseliswa,” kusho uNgqongqoshe uNtshavheni.

Ukukhulisa  amabhizinisi ezakhamuzi zaseNingizimu Afrika asemalokishini 

See Also

Khonamanjalo, uPatel uthe uHulumeni kumele uhlinzeke ngezimo ezifanele zokufukula amabhizinisi abantu baseNingizimu Afrika emalokishini. Kodwa-ke, uthe konke kwenziwa ngokwemithetho yezwe. “Kunendlala enkulu yemisebenzi namathuba ezomnotho kubantu abaningi boHlanga baseNingizimu Afrika abahlala emalokishini futhi uHulumeni uneqhaza elibalulekile okumele alibambe ukuthola izindlela zokulungisa inkinga.”

UPatel wengeze ngokuthi ukubheduka kobhubhane ukhuvethe sekwenze ukuthi osomabhizinisi baseNingizimu Afrika bazenzele umnotho ezindaweni zabo njengoba sebekhiqiza izifonyo nezibulalimagciwane okuthunyelwa kwamanye amazwe ase-Afrika.

Scroll To Top