Now Reading
USexwale uthi umile kulokhu akwaziyo ngezigidigidi
Dark Light

USexwale uthi umile kulokhu akwaziyo ngezigidigidi

Kuqale isonto kukhona ukuwumuzela ngodaba oluthinta izigidi okuthiwa zabe zinikelelwe kuleli ngenhloso yokwelekelela abampofu kanye nezemfundo. Ngokusho kukaMnu uMosima Gabriel “Tokyo” Sexwale lezi izigidigidi. Uthi le nkece yaduka ebhange elikhulu iSouth African Reserve Bank (SARB) yabe isishushunjiswa kumabhange amancane kuleli  nakwabanye abantu abahlonishwa kakhulu kuleli. 

Uma eqala esho lokhu uSexwale uphenduke uteku kwabanye kepha kuthe kushona ilanga layizolo wabe esephefumulile esho nokuthi udaba lolu ulwedlulisele koKlebe ukuze baphenye. Emva kokukhuluma ngempelasonto abeNational Treasury neSARB bamhleke usulu besho khona ukuthi umhlonishwa ucoshe obamaganu futhi uluthiwe. 

USexwale uthe uRamaphosa noZuma bayazi ngale mali wathi yikho lokhu uZuma amemezela ukuba khona kwemfundo yamahhala noRamaphosa wamemezela ngephupho lakhe ledolobha elimbalabala okuyobe kundiza kulo izitimela ngenxa yokwakhiwa kwalo okuthinta ubuchwepheshe. Lokhu uRamaphosa wakumemezela ngowezi-2019 ngesikhathi ethula inkulumongqangi. 

Ephawula ngenkulumo kaSexwale uNgqongqoshe uMboweni uthe ‘weluthiwe’ naphendulile uSexwale wathi uma kuyikuthi kunjalo uMboweni kumele aphenye. Uphinde wakuveza ukuthi lokhu abekusho wabazisa bonke abathintekayo nayilapho ebale khona uMnu uMboweni kanye nomphathi weSARB, uMnu  uLesetja Kganyago kanye noMgcinimafa we-ANC, uMnu uPaul Mashatile. 

USexwale uveze nokuthi “abantu abathi bazotshala izimali eNingizimu Afrika yibo kanye abebe lezi zigidigidi”. 

Okhulumela oKlebe uLieutenant-General Adv Godfrey Lebea uqinisekisile ukuthi nembala udaba lubikiwe kubo nabebe eselwedlulisa ophikweni iSerious Economic Offence. “Impela uMnu uSexwale usesifakile isikhalo ehhovisi lami. Ngibe sengisedlulisela ophikweni iSerious Economic Offences. Okuyimanje bayaluphenya lolu daba,” kusho u-Adv uLebea said.

See Also

Abangakaphawuli ngalolu daba nguZuma noRamaphosa okuthiwa ngokwezikhundla zabo banolwazi ngalo. Umbuzo uthi ngabe bazowabhala yini amasamanisi ngalolu daba? Nokuthi wona amasamanisi azovumelana yini noSexwale nokuthi bazovumelana yini ngolwazi abanalo ngalokhu manxa lukhona? 

Abanye abangakaphawuli ngamaqembu epolitiki asePhalamende, amabhange kanye neqembu elibusayo nabathintekayo ebuholini beqembu abazanayo noSexwale.  Kaqali uSexwale ukugonyuluka njengoba eke washo ukuthi ngesikhathi kunengqungquthela yokhetho eNasrec kwasetshenziswa izindodla kuphekwa umphumela. Akekho oseke wama wamphikisa kulokho. 

Scroll To Top