Now Reading
Bakhathazekile ngobudlelwano beBeijing namanye amazwe
Dark Light

Bakhathazekile ngobudlelwano beBeijing namanye amazwe

Ucwaningo lwakamumva luthole ukuthi ngesikhathi abafundi baseChina bekulangazelele ukuyofunda phesheya, bakhathazekile ngokuthi  ubudlelwano obungebuhle phakathi kweChina kanye namanye amazwe bungaphazamisa izinhlelo zabo zokufunda.

Inhlangano esebenza emkhakheni wezemfundo, i-EIC Education, ithole ukuthi kulabo bafundi baseChina abafuna ukuyofunda kwamanye amazwe, isigamu sabo sithe sizimisele ukuyoqala izifundo zemfundo ephakeme kuwo lo nyaka.

Le nhlangano ithole ukuthi abafundi abaningi abakhathazekile kakhulu ngobhubhane ukhuvethe olubonakale lwehla ukusabalala emasontweni adlule.

Kubafundi abayi-1 380 ababe ingxenye yenhlolovo, abangamaphesenti angamashumi ayisithupha bathe bazozizwa bephephile ukuphuma eChina uma sebethole ukujovwa ngomgomo.

Abangamaphesenti angamashumi ayisithupha baphinde bathi bazoya kofunda ngaphandle uma imigomo yokunqanda ukhuvethe isixegisiwe ukuze bakwazi ukuthatha uhambo oluya kwamanye amazwe.

Inhlolovo iphinde yathola ukuthi sikhuphukile isibalo sabafundi abafuna ukuyokwenza izifundo zeziqu zeMasters phesheya njengoba bebengaphazulu kwama-80%.

I-United Kingdom ilona lizwe elithandwa kakhulu yilabo abafuna ukuyofunda emanyuvesi angaphandle kwaseChina, kulandele i-USA.

I-UK isibambe lesi sikhundla esiphezulu ezinhliziyweni zabafundi baseChina kusukela ngowezi-2019 nokuwunyaka eyaketula ngawo i-USA.

Bangamaphesenti angamashumi amathathu abafundi abathe bakhetha ukuyofunda eBritain, abalinganiselwa emashumini amathathu nane bathe bathanda i-USA, kuthi abangama-16.5% bakhethe i-Australia, kanti iCanada ilele isine njengoba ikhethwe ngama-15.8% wabafundi.

Nokho kamumva nje kunokukhathazeka ngokuthi izifunda eziningi zibika ukukhuphuka futhi kokutheleleka kwabantu ngokhuvethe, emva kokuthi izibalo zalesi sifo besezibonakala zehla.

IWorld Health Organization (WHO) iphinde yazwakalisa ukukhathazeka ngokuthi izinga labantu abalaliswa ezibhedlela kanye nelalabo abashonayo ngenxa yokhuvethe libonakala likhuphuka.

Izindawo ezithinteka kakhulu yilezo zase-USA kanye namazwe ase-Europe, kanti lesi simo sesiphoqe amazwe afana neGermany kanye neNetherlands ukuthi aqhubeke nokuqinisa imigomo yokunqanda ukhuvethe kuze kube uMbasa.

See Also

Kusenjalo, iFrance ibhekene nengwadla njengoba izibhedlela esifundeni iParis kubikwa ukuthi ziyaphuphuma iziguli zokhuvethe.  Lokhu sekuphoqe izikhulu zakhona ukuthi zithathe ezinye iziguli zizidlulisele ezibhedlela zakwezinye izifunda ukuzama ukwehlisa umthwalo.

UHulumeni wase-UK uthe usiqaphile isimo sokusabalala kabusha kokhuvethe e-Europe kanti sekuqiniswe imigomo kubantu abafuna ukuvakashela kwamanye amazwe noma labo abafuna ukungena. Nokho i-UK ibonakala ihamba phambili ekuhlinzekeni abantu ngemigomo uma kuqhathaniswa namanye amazwe amakhulu.  

Balinganiselwa ngaphezulu kwezigidi ezine abantu asebetholwe benokhuvethe e-UK, kanti bangaphezulu kwama-30% abantu abadala asebeyitholile imijovo yemigomo ebavikela okhuvetheni.

Okwamanye akukacaci ukuthi lokhu kuzoba nomthelela ongakanani kubafundi baseChina abazimisele ukuqala izifundo emanyuvesi aphesheya.

Ngowezi-2019, babengaphezulu kwezi-703,500 abafundi baseChina abaye kofunda phesheya, nokwenza ama-6.5% wabafundi bakuleli lizwe, ngokusho kwezibalo zoMnyango Wezemfundo.

Scroll To Top