Now Reading
Ukudlula kukaMgabadeli kushiye isikhala esingevaleke kalula
Dark Light

Ukudlula kukaMgabadeli kushiye isikhala esingevaleke kalula

Isonto eledlule libe ngelinzima kakhulu kumina. Lokhu kuqale emva kokuthi ngithole izindaba ezithi omunye wozakwethu kule ndima yokubhala izindaba akasekho emhlabeni.

Ngathi ngivuka ekuseni ngibona ozakwethu befake isithombe sakhe ezinkundleni zokuxhumana, ngaqala ngazibuza ukuthi kwenzenjani ngaleli qhawe elinguNdunduzo Dladla?

Ngabe sengithola ucingo oluqhamuka kuMnu uNhlanhla Mtaka, nowavele wangitshela izindaba zokuthi “Akasekho emhlabeni uDladla”. Usuku lwami okwakuwumhla zili-16 kwephezulu loneka lwaphela angibange ngisakwazi ukwenza lutho.

UMtaka wathi angiqinisekise ukuthi ngabe iqiniso yini ngoba naye ufonelwe uCebo Buthelezi naye oke waba kulo mkhakha wokubhala izindaba kulo leli laboHlanga. Nangempela ngalithola iqiniso entokazini uTracy Makhanya ye-Intokozo FM nakuSabelo Chili weVibe FM. Ngabe sengikholwa ukuthi hhayi selisilahlile.

Ngathi uma ngifika kuSthembiso Mkhize obhalela elinye lamaphephandaba esiZulu ehlezi noLinda Ximba ongumakadebona kule ndima yokubhala, babe bengihlangabeza ngalezi zindaba okusenzima ukuthi ngizikholwe.

Umoya wami waphuka ngoba ngabona izinyembezi zizehlela. Kubuhlungu ukudlula emhlabeni komuntu “obekholelwa kuwena”.

Kungekhona ukuthi ngimbonga ngoba engasekho emhlabeni umfo kaDladla kodwa naye lapho ekhona uyazi ukuthi bengimbonga kangakanani.

Ngikhumbula ngiqala ngqa ukubhala lapho kwakuwuNhlolanja wangonyaka wezi-2017, wathi uMgabadeli uma sengiqedile angimthumelele udaba lwami ufuna ukulubona.

Singakaqali wathi iluphi udaba enginalo ngamazisa ukuthi, “Kunomfana waKwaMashu uThabo Cele ufunwa amaqembu asePortugal amakhulu, futhi usayine ngaphansi kwe-ejenti enkulu emhlabeni uGeorge Mendes ephethe izindaba zikaCristiano “CR7” Ronaldo.” UMgabadeli wavele wathi: “Lolo daba lunganqoba ngisho indondo uwena kuphela onalo ngiyazinikela ekutheni ngizokusiza ngalo,” esho ethi bazolekelelana noSthembiso Mkhize.

Esikhathini esingangeminyaka emithathu sindawonye kuleli laboHlanga uDladla ungifundise izinto eziningi. Kwale noma esekuSolezwe ubethi uma sifonelana angifake endleleni.

Ngikhumbula kuyimina, uyena kanye noCelani Sikhakhane naye oyintatheli ethi kimi uDladla: “Mfo kaMaphumulo ngiyafisa ukukubona ukhula ubhalela iphephandaba noma elesiNgisi, ubizwe ezinhlelweni ezinkulu uyohlaziya nje.”

Lawo ngamazwi ayohlezi ehlezi enhliziyweni yami kuze kube phakade, uma inkosi ingigcinile ngokulwela ukukufeza lokho Mgabadeli.

UDladla uthe uma enqoba indondo yokuba umbhali wezemidlalo ovelele lapha eNingizimu Afrika, ngamhalalisela kakhulu. Ngathi ngakusasa ngikhuluma naye wathi nawe uyoyithola le ndondo angikungabazi lokho.

Ubewumuntu obewazi umsebenzi, ubungambhalisa ngayo yonke iminxa yezemidlalo. Ubengeyona le ntatheli okuthiwa ibhala unobhutshuzwayo kuphela. Ngoba lapha kwelaboHlanga, wayebhala ngisho izindaba, abhale into ethule.

See Also

Yize ebenekhono ezimisela ngomsebenzi wakhe kodwa ubenenkani exakile. Uma kuthiwa kukhulunywa ngento ubenganiphikisa ngisho niyisi-8 eyedwa esho ukuthi angagcina enibambe ngezandla.

Ngithi ubekholelwa kumina nje, ngikhumbula kudlala iqembu lababhali bezindaba noKhozi FM ePrincess Magogo Stadium, KwaMashu, ngathi ngisadlala kwathiwa angiphume wathi uDladla akwenzeki lokho uma kuphuma uSabelo ngiyaphuma nami. 

Ngamtshela ngathi kulungile ngiyaphuma, emva komdlalo waxabana nabantu ababesebhentshini lethu. Besikhonzene kakhulu nale nsizwa enguDladla.

Ubengumlandeli wokuqina weFC Barcelona yaseSpain kanye neChelsea FC yase-England.

Ngilila kanye nabo bonke ababhali, umndeni kanye neSolezwe. 

Ngosiba lwakho Mgabadeli abafundi bebethola ulozolo kanjalo nokudepha ngezemidlalo ezinhlobonhlobo. 

Lo muga ugadle kithi sonke.

Scroll To Top