Now Reading
Ubunikazi boSuthu buthi abusoze buzilahle izimfundiso zeSILO
Dark Light

Ubunikazi boSuthu buthi abusoze buzilahle izimfundiso zeSILO

Buncoma iqhaza iMbube elibambe eqenjini nokube nomthelela omuhle ekwenzeni kahle kwalo kuDStv Premiership  


UMengameli weqembu eligijima kuDStv Premiership AmaZulu FC, uMnu uSandile Zungu uthembise ukuthi bazoqhubeka nokulandela imiyalelo yeSILO Samabandla, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu.

ISILO sikhothame entathakusa yangoLwesihlanu olwedlule esibhedlela iNkosi Albert Luthuli, eThekwini.

UZungu uthe: “Uthe uma ufika umyalezo ukuthi uBayede, uHlanga LoMhlabathi, uNgangezwelakhe usebuzile, useNyandezulu, lapha ku-AmaZulu FC saphatheka kabuhlungu, engikhuluma nje izinhliziyo zethu zisebuhlungu.”

Eqhuba uZungu uthe: “Nyakenye kuMfumfu kwethulwa ubuholi obusha beqembu (AmaZulu FC), iSILO saba ngumuntu wokuqala ngqa esamazisa. Saba nentshisekelo enkulu iSILO, kwaba yiso esibusisa ubuholi obusha. Satshengisa okukhulu ukujabula okuyisimangaliso sizwa lezo zindaba.” “Siyethembisa ukuthi sizoqhubeka ezifundisweni zaso iSILO ukuthi umuntu akazigqaje ngobuyena, avuke asebenze ukuvikela isithunzi sabo. Lapha oSuthwini sizoqhubeka sikwenze lokho silwele leli qembu,” kusho uZungu obedumele.

Ubalule ukuthi iSILO sibe ngumkhuthazi omkhulu ekuthenini iqembu (AmaZulu FC) lenze kahle kuligi iDStv Premiership. AmaZulu FC ateketiswa ngokuthi uSuthu kulogi ahlezi endaweni yesi-6 emveni kwemidlalo engama-19 kanti lunamaphuzu angama-31.

“SingamaZulu FC sidlulisa ukukhalisana kanye nozalo lweSILO, aBantwana baseNdlunkulu, uHulumeni wesifundazwe iKwaZulu-Natal nokazwelonke. Sigqemeke ingozi engeqiwa ntwala. Silahlekelwe,” kusho uZungu.

USuthu ngeSonto luhambele KwaKhethomthandayo bekukhona yena uZungu, ithimba labaqeqeshi kanye nabadlali abakhethekile. 

Leli qembu laqanjwa iNkosi uSolomon kaDinuzulu ngonyaka we-1932. INkosi uSolomon kaDinuzulu ungumkhulu waso iSILO.

ElaboHlanga likhulume noLunga Sokhela owayeyiMeneja Jikelele yoSuthu ngesikhathi lusaphethwe uDkt uPatrick Sokhela naye obhonge emswaneni ngokukhothama kweMbube, wabe esencoma iqhaza eyibambe ku-AmaZulu FC.

“ISILO besingumeluleki wa-AmaZulu FC. Besihlezi sikhuthaza kusukela kubaphathi beqembu kuya kubadlali. Besingumlandeli wokuqina weqembu, izinto eziningi ebezenzeka besiyazisa iMbube ngoba besiyifanisa noBaba weqembu,” kusho uSokhela.

Eqhuba uSokhela ube esedlulisa amazwi enduduzo eNdlunkulu yonkana. Wabe esethi uyafisa ukuthi AmaZulu FC asihloniphe ngokuthi abe sendaweni ephezulu kulogi yeDStv Premiership.

See Also

“KwaSokhela silahlekelwe ilungu lo mndeni, imindeni yomibili ibibambisene kakhulu. Nalo uSuthu ngingasho ngithi lulahlekelwe ilungu lalo lomndeni,” kusho uSokhela.

Omunye okhulume nelaboHlanga nguPhumlani Dube walo uSuthu othe: “Ngesonto elizayo njengoba kuzobe kunemidlalo yesizwe, besihlele ukuthi sizohambela iSILO. Ohambeni lethu besizobe siyosipha ijezi elisha laleli qembu. Angeke sakufihla ukuthi besingumlandeli wokuqina waleli qembu, ingakho besifuna ukuthi sisihambele.”

Eqhuba uthe: “AmaZulu FC aqophe umlando wokuthi adlale imidlalo eli-10 engakaze ehlulwe, lokho kungenxa yaso iSILO esikhuthaze abadlali ukuthi basebenze kakhulu. NgoMfumfu ngesikhathi umndeni wakaZungu uthatha leli qembu kowakwaSokhela, iSILO saba ngesokuqala ukubusisa lokho kwaba impumelelo.” 

NgoLwesilibi uMengameli weCAF omusha uDkt uPatrice Motsepe, ngaphambi kokuqhubeka nenkulumo akade ezoyethula esithangamini sabezindaba, ubhonge emswaneni ngokukhothama kweSILO.

Akubalulile ukuthi siklame indima enkulu kunobhutshuzwayo kuleli. Uthe usuku lwamhla zili-12 akasoze alukhohlwa ngoba unqobe ukhetho, ekuseni ngalo lolo suku kwakhothama iSILO Samabandla.

Nomphathi wePremier Soccer League (PSL) uDkt u-Irvin “Iron Duke” Khoza, akasalanga ngaphandle njengoba encome iSILO  ngokubamba iqhaza ekusungulweni kwe-National Soccer League (NSL) nokuthi iNingizimu Afrika ikwazi ukusingatha iNdebe YoMhlaba yangowezi-2010.

Scroll To Top