Now Reading
IChina ihlela ukukhulisa umnotho ngesivinini esiphezulu
Dark Light

IChina ihlela ukukhulisa umnotho ngesivinini esiphezulu

Emveni kokuba ilona lodwa izwe elithuthukile elikwaze ukunqoba isimo sokufadabala komnotho ngowezi-2020, iChina ihlela ukukhuphula izinga lokukhula komnotho kulo nyaka libuyele kuleso sangaphambi kokugadla kokhuvethe.

UNdunankulu waseChina uLi Keqiang umemezele ukuthi iChina ihlela ukukhulisa umnotho wayo ngezinga elingaphezulu kwamaphesenti ayisithupha ngowezi-2021. “Ekubekeni leli zinga, sinake ukuvuseleleka komnotho,” kusho uLi, engeza ngokuthi ukukhulisa umnotho ngamaphesenti ayisithupha kuzoqinisekisa ukuthi wonke umdlandla ufakwa ekuqinisekiseni izinga eliphezulu lentuthuko kanye noguquko ezweni.

Ngonyaka wezi-2019, izinga lokukhula komnotho libe ngamaphesenti ayisithupha ngaphambi kokuthi kuqubuke ukhuvethe ngoZibandlela kuwo lowo nyaka, nokwabe sekuwisa umnotho esigabeni sokuqala sowezi-2020.

I-International Monetory Fund (IMF) ngoMasingana iqagule ukuthi umnotho waseChina uzokhula ngezinga elilinganiselwa kumaphesenti ayisishiyagalombili ngowezi-2021, njengoba leli lizwe liqhubeka nokuzifukula emva kokhuvethe, ngesikhathi amazwe athuthukile kulindeleke ukuthi abone umnotho wayo wehla ngama-5.8%.

Udaba lomnotho luyingxenye yalezo ebezisezithebeni zengqungquthela yezinsuku eziyishumi eyaziwa ngeTwo Sessions yabashayimthetho kanye nosopolitiki abaphambili ezweni negoqwa namahlanje ngoLwesihlanu. Umnotho wamazwe amaningi uthole ukukhahlamezeka ngonyaka odlule ngenxa yobhubhane ukhuvethe.  

Nokho emva kokuqala kabi unyaka, iChina yona ikwazile ukuvusa umnotho wayo nokuthe uphela unyaka wezi-2020 wabe usukhule ngama-2.3 %.

UHulumeni waseChina ukhiphe izigidigidi zemali yokwesekela amabhizinisi ashayekile ngenxa yokhuvethe ngokunjalo waphinde waxhasa izinhlelo zokufukula umnotho wezwe.

Izinga lokukhula komnotho elibekiwe kulo nyaka likhombisa ukuthi iChina izama ukubuyela ngokushesha ezingeni eliphezulu lokukhula komnotho.

Nokho ezinye izingqapheli zezomnotho zithi lawa amaphesenti ayisithupha uHulumeni ohlele ukukhulisa ngawo umnotho kulo nyaka ayizinga eliphansi kuleli lizwe elinomnotho wesibili omkhulukazi emhlabeni. Izingqapheli zisola ukuthi uHulumeni ubeke izinga eliphansi ngoba esanokwesabela ukuthi kungenzeka lubuye ukhuvethe.

ULi uthe uHulumeni uhlela ukuthi idale imisebenzi engaphezulu kwezigidi eziyishumi nomuvo ezindaweni zasemadolobheni, ugcine izinga labangasebenzi liku-5.5%. UHulumeni uzophinde ukhuthaze ukuthengwa kwempahla ekhiqizwa ngaphakathi ezweni kanye nokutshalwa kwemali ukukhuthaza ukukhula komnotho.

See Also

“Lezi zinhlelo zizokwenza ukuthi siqale kahle uhlelo olusha lweminyaka emihlanu ezayo kusukela kowezi-2021 kuya kowezi-2025,” kusho uLi khathi ethula uhlelo lwezomnotho nentuthuko lakulo nyaka omusha.

Izingqapheli eChina zithi izinhlelo zikaHulumeni zokukhulisa umnotho zikhomba isinyathelo esiqinile sokuqinisekisa umhlaba ngezinga eliphezulu lentuthuko ezweni esikhathini lapho umnotho usabhekene nokuphazanyiswa ukhuvethe.

IChina iphinde yazibophezela ekugcineni ukuhamba phambili kwezobuchwepheshe besimanjemanje ngokuthi ikhuphule izinga lezesayensi kanye nokuvula indlela emikhakheni ehlukene kwezobuchwepheshe.

IChina iphinde yazihlelela ukuthi imise ukukhiqiza isikhutha (carbon dioxide) esingcolisa umoya ngowezi-2030, kuthi ngowezi-2060 ibe izwe elikhiqiza isikhutha esisezingeni elamukelekile ngokwemvelo.

Ngokusho kombiko kaHulumeni, iChina izoqhubeka nemizamo yokonga imvelo kanye nokubhekela ukungangcoliswa komoya.

Scroll To Top