Now Reading
Isililo sisodwa eMgungundlovu naseThekwini kutheleka uMashaba
Dark Light

Isililo sisodwa eMgungundlovu naseThekwini kutheleka uMashaba

Kukhalwa ngabokufika nxazonke ngemikhuba nangokuqashwa kwabo. Inhlangano kaMashaba ithembisa ukulusukumela lolu daba.


Ukuziphatha kosopolitiki sekudale ukuba abantu abaningi bangabe besathemba ngisho oyedwa njengoba abanye sebecasulwa ngisho ukuvumbuka kwamaqembu amasha okuyinto abasuke beyibona iyindlela elula yokuzicebisa kosombusazwe abasuke belaxaze amaqembu abo ngoba becasukile.

Nokho kube okwehlukile kowayeyiMeya yaseGoli, uMnu uHerman Mashaba, ngenxa yesasasa amukelwe ngalo abantu baseThekwini nabaseMgundundlovu ngesikhathi ezokwethula iqembu lakhe elisha okuyi-Action SA kuleli sonto.

UMashaba uchithe isonto lonke ehambela izindawo ezahlukene kula madolobha womabili okuyisemarenki amatekisi nasezinxanxatheleni zezitolo.

Uhambo lwakhe olubizwa nge-Act As One, luqale erenki esemakethe eThekwini kuWarwick Junction nalapho okuthe uma ezethula kubashayeli abebeyiqeqebana ezimotweni ebezilinde ukulayisha, bajabula bavusa udaba lwabantu bangaphandle bethi akabasize bahambe ngoba abanye bafike nobugebengu obungachazeki.

 Le nkulumo inanelwe nangomama abadayisayo kula marenki asemakethe abebekhuluma baze bashintshe ebusweni bethi sebekhathele ukukhohliswa nokuthi izwe labo bazibone befana nezifiki kulo ngenxa yokubekwa phambili kwabantu bangaphandle.

Abanye bebethi sebekhathele ukuvota ngoba bagcina bengayiboni nemiphumela ngaphandle kokusolwa ngobusela kosopolitiki nokuceba kwemindeni yabo kuphinde kunikwe imisebenzi abantu abayizihlobo zamakhansela. 

Ngaphandle nje kwalokho inkulumo emenzele isasasa kubantu kube yilena yokuba kufanele kuvalwe imingcele kuleli ukuze kuqinisekiswe ukuthi akungeni abantu bakwamanye amazwe abangenazo izimvume. 

Ubethi uma esesho njalo emarenki abehamba kuwo eThekwini naseMgungundlovu,  abantu baqale bafune ukumlalela kahle bese benanela besho nokuthi ezweni sekuphenduke kwampunzi edlemini. 

UNkk uMaurine Nkabinde othi usedayise iminyaka eyisi-9 kuWarwick Junction uthe uMashaba akangagcini emadolobheni kodwa akaye nasemakhaya nasemalokishini alishumayele ivangeli lokungenisa kwabantu bangaphandle ngoba nabo abasazi bazokwenzenjani. 

“Kodwa bakithi awusisize muntu wabantu ulungise le ndaba yabantu bokufika. Uyazi bagcwele lonke idolobha leli bayazicanasela. Okubi abezile kahle kodwa iningi labo lidayisa izidakamizwa lezi esezibulele izingane zethu zaziphendula abantu abafe bephila. EPhoyinti nje sekuyigama ukuthi iyingxenye yedolobha eliKwaZulu-Natal ngendlela asebeliqhwage ngayo balenza elabo kuphela, yize thina singakaze siye emazweni abo siyohlupha njengoba benza nje, “ kusho uNkk wakwaNkabinde. 

UMashaba umthembise ukuthi izinkinga lezi abazobhekana nazo beyiqembu futhi abazukulinda nokuthi baze bavotelwe. “Uyabona nje singene ehlazweni siyizwe kwanikezwa umPhrofethi uShepherd Bhushiri nomkakhe ibheyili ngendlela enobudedengu maqede weqa ezweni. Lokhu kusikhombise ngokusobala ukuthi imingcele yethu idinga ukuba iqiniswe njengeyawo wonke amazwe. Alikho phela izwe elibudedengu nje ngaleli,” kusaqhuba uMashaba.

Ohambweni lwaseMlaza eMegacity, abathengi abebavimba ebabingelela bebeqale bexwaye kodwa bekuthi uma owayenguSotswebhu we-ANC eSishayemthetho saKwaZulu-Natal, uDkt uMakhosi Khoza esemethula, abathengi bame bambingelele bamtshele ngalo udaba lwabokufika ababasola ngokuthi babathathela amathuba emisebenzi ezindaweni ezifana namahhotela, emagalaji kapethroli nakwezinye izindawo ezidinga amakhono angatheni abantu bakuleli abanawo nabo.

UMashaba uthe akahlehli naye kwakusho ngabantu bangaphandle kodwa ufuna uma ethatha izintambo eThekwini abakhombe indlela bonke laba abakuleli ngokungemthetho aphinde aqinise ezokuphepha emingceleni, kushintshwe nezakhiwo zilungiswe zinikwe abantu abahola kancane bese ezinye ziphendulwa amafemu.

See Also

“Ukube besinoHulumeni oqotho uBushiri ubengeke athole ibheyili bese eyeqa futhi nokungena kwakhe kuleli nokuphuma kwakhe bekuzobanzima. Esizokwenza nje sizobhalela iJudicial Service Commission sikhononde ngoMehluleli uThandi Thiledi ngoba sisola ubudedengu ngokunikeza kwakhe  ibheyili uBhushiri nomkakhe. Okunye uyabona ukuthi abantu bacasukile bafuna noma yini engabasiza ukuba bathole uguquko lapha eThekwini. Lokhu akushiwo yimi kodwa uma sihamba lapha abantu bazikhulumela bona bathi sebekhathele,” kusho uMashaba. 

Abantu bebethi sebekhathele ukunganakwa nokungafezwa kwezethembiso inhlangano ebusayo eThekwini, bathi bafuna uMashaba azobasiza abenzele lokhu akwenze eGoli eseyiMeya khona.

Leli qembu liphinde laba nesidlo sasekuseni lapho kwethulwe khona amavolontiya azosabalala nazo zonke izingxenye zeTheku naseMgungundlovu okungamadolobha leli qembu eliwagaqele. Kuphinde kwethulwa ngokusemthethweni uSihlalo wesifundazwe uDkt uMakhosi Khoza nesigungu sikazwelonke.

UMashaba uthe bathathe isinqumo sokuba bangenele ukhetho eThekwini ngoba babonile isasasa ukuthi likhulu kangakanani kodwa uDkt Khoza ufisa kuxoxwe nangoMgungundlovu.

EMgungundlovu nakhona bakhale esifanayo abantu bebalisa ngenkohlakalo nokungcola kwedolobha. 

Abanye abaholi baleli qembu bathukile nokuzwa ukuthi iSishayamthetho saKwaZulu-Natal sihleli kulo leli dolobha ngendlela eliyilo.

Scroll To Top