Now Reading
Umphakathi waseHambanathi aweneme ngesiteshi samaphoyisa
Dark Light

Umphakathi waseHambanathi aweneme ngesiteshi samaphoyisa

Umphakathi waseHambanathi oThongathi usakhala ngokuthi kuze kubemanje awakakhishwa “amazambane abolile” emaphoyiseni esiteshi sasoThongathi   ukuze kubelula ukulwa nobugebengu.

Lesi sikhalo sigqame ngesikhathi ezinye izakhamuzi zaseHambanathi zikhuluma nelaboHlanga mayelana nenkinga ezisabhekene nayo yobugebengu nokungathembeki kwamaphoyisa asoThongathi.

Labo abakhulumile bacele ukuba kwenziwe isiqiniseko sokuba amagama abo awaveli ngoba bayesaba ukuthi bangaze benzakaliswe.

Omunye okhulume nelaboHlanga uthe yena akaneme neze ukuthi emva kwesikhathi eside kangaka kodwa izinto zisafana eHambanathi, ubugebengu abehlile.

“Uyabona thina sasiphambili emashini eyayifuna kuboshwe ababulali bakaBobo. Sabeka izikhalo eziningi ngesiteshi samaphoyisa asoThongathi. Okusiphatha kabi ukuthi ubugebengu buyaqhubeka, buka nje ngoLwesihlanu kade kubulawa usomatekisi okuthiwa uChamane abantu abamhlasele ebusuku bamdubula. Akugcini lapho  kodwa sesiyesaba kakhulu njengoba lo muntu waseMagagula esephumile ejele. Asazi nokuthi uphume kanjani ngoba phela thina sagcina enqatsheliwe ibheyili. Kunzima nje impela kule ndawo yakithi,” kusho le ntokazi ecele kugodlwe igama layo.

Omunye usomabhizinisi wendawo naye ocele ukungashiwo, uthe sekunele kwaphuma umsolwa ongumnikazi weMagagula sebesaba kakhulu ngoba abazi ukuthi kuzokwenzakalani.

“Ngicela igama lami bafowethu ningalokothi nilifake ngoba izinto azishintshile lapha kodwa kusasabeka namanje. Asiyazi le ndoda ephumile ukuthi icabangani futhi ixhumene nobani,” kusho lo somabhizinisi.

Abanye omama kuthe uma bezwa ukuthi iphephandaba abakhuluma nalo bathi bona abazi lutho, omunye wathi yena akahlali kule ndawo kodwa uvakashile. Ubesho eziphika ngoba ubeqale wathi umuzi wakhe lona abevakashele kuwo kodwa ube esekhomba owesifazane osemncane wathi nguye ohlala ekhaya naye wazihlangula wathi uyesaba akafuni ukukhuluma.

UMfundisi naye okhulume nelaboHlanga esemahhovisi ekhansela le ndawo uvele washo zibekwa nje ukuthi ucela ukungazisho igama lakhe ngoba uyesaba.

Lokhu kukhombe ngokusobala ukuthi isimo sibi eHambanathi uma kusaba nabefundisi.

UMnu uFata Shandu uthe kufanele uNgqongqoshe Wamaphoyisa aphakamise izinyawo alungise isiteshi sasoThongathi ngoba konakele.

Uthe baze basizwe amaphoyisa asePhoenix nawaseBallito  uma benenkinga noma awaseDurban North ngoba uThongathi lufana nehlaya.

See Also

Uveze nokuthi kunamaphoyisa ayisikhombisa afike mathupha kuye ambikela ukuthi akusebenzeki ngenxa yokukhohlakala kwabanye osigaxamabhande bangaphakathi esiteshini.

UShandu usekomitini iJustice for Bobo elasungulelwa ukufaka ingcindezi ukuba kwenzeke ubulungiswa ngokubulawa kukaBobo Andile Mbuthu.

IKhansela  uZanele Khumalo ebelinethimba leJustice for Bobo ehhovisi lalo, lithe umphakathi awusasidingi neze isakhiwo sakwaMagagula. 

“Abantu bomshwalense bebephuma bengena kulesi sakhiwo nokuze kwafika umama womnikazi wendawo wangitshela ukuthi bacabanga ukuyivusa. Ngimchazelile ukuthi umphakathi awusadingi lutho ethinta lesi sakhiwo kangangokuthi awusafuni ngisho ukuba iphendulwe yenziwe izindlu zokuqashisa. Inkinga ukuthi akuqali ukuthi kufele abantu laphaya. Nakudala sisakhula kwakuvele kutholakale izidumbu zabantu bebulewe,” kusho iKhansela uKhumalo lakuward 62.

Nalo ikhansela lizivezile izikhalo zabantu lathi abaneme neze ngokusebenza kwesiteshi sasoThongathi nokwenza bafise ukuba kwenziwe izinguquko kuso.

Scroll To Top