Now Reading
Ugcine ezinikele obefunwa uthuli ngoKlebe kolwetsheboya
Dark Light

Ugcine ezinikele obefunwa uthuli ngoKlebe kolwetsheboya

Sibaleke sazesayeka sagcina sizinikele koKlebe isikhulu seRichards Bay Industrial Development Zone (RBIDZ)  izolo emini obesekuphele izinsuku ezimbili emsebenzini singaziwa ukuthi siyephi.

UMnu uThabani Zulu (osesithombeni) ovela namhlanje enkantolo yaseBloemfontein, eFree State, unukwa enkohlakalweni yezigidi ezingaphezulu kwama-R255 eyakhokhelwa inkampani iBlack Head ukuze kusizakale abantu abasemalokishini aseFree State ukuba imizi yabo engaphezulu kwezinkulungwane ezingama-36 ikhishwe uphahla lwetsheboya kufakwe olusezingeni noluphephile.

Lo msebenzi kuthiwa wagcina ungenzekanga njengoba izikhulu ezahlukene kuthiwa zayibhubhudla le mali ezinye zathenga imizi nezimoto okubizayo.

ElaboHlanga liqale ukuhogela indaba kaZulu kusuka ngoLwesithathu kuleli sonto ngesikhathi Oklebe bezulazula eRichards Bay bemcinga kodwa bengamtholi.

Kuthiwa baqale emzini wakhe kwathiwa akekho basuka lapho baya emahhovisi eRBIDZ nokuyilapho eyiSikhulu Esiphezulu khona kodwa angamthola.

Ngisho izisebenzi zakhona noma sezibuzwa elaboHlanga ngaye bezithi azimazi ukuthi ukuphi.

Nayizolo ngoLwesine ubengekho emsebenzini kanti ithimba loKlebe belisaqhubeka nokumthungatha lingamtholi.

Okwezokuxhumana kwaRBIDZ, uNksz uChoice Sihiya, uthe akukho abangakuphawula ngoba abantu abaningi basasebenzela emakhaya ngakho kungenzeka ukuthi noZulu wenza lokho.

“Esingakusho nje ukuthi akekho emsebenzini asimazi ukuthi ukuphi kodwa inkinga ukuthi abantu abaningi basebenzela emakhaya nokungelula ukwazi ukuthi ukhona yini namhlanje emsebenzini noma akekho. Nokuza kwethu emsebenzini siza ngokushintshana ngakho kungenzeka ukuthi naye usebenzela ekhaya. Ngaphandle kwalokho akukho okunye esikwaziyo esingakuphendula. Ngaphandle kwalokho nemihlangano siyenza ngobuchwepheshe ngakho awukho umhlangano engiwaziyo iSikhulu Esiphezulu obekumele sibe kuwo kodwa asangababi bikho, ” kusho uNks uSihiya.

NgoLwesithathu Oklebe bebengafuni ukuphumela obala ngoZulu njengoba kuthe uma kuthintwa obakhulumelayo KwaZulu-Natal, uCaptain uSimphiwe Mhlongo, wathi akazi noma useboshiwe yini.

“Akukho engikwaziyo ngokuboshwa kukaZulu ngoba ngikhuluma nawe nje nami ngikhona eRichards Bay kodwa ngicela uxhumane noBrigadier uMulaudzi ukuba acacise uma kukhona osekwenzekile,” kusho uMhlongo.

Okhulumela Oklebe kuzwelonke, uBrigadier uHangwani Mulawudzi, ethintwa uqale wathi naye usazobheka ithimba labo eliseRichards Bay okukhona kulo noMhlongo.

Nokho kuze kwashona olwangoLwesithathu bengamtholi uZulu “ebaleka” kanti yena kuthiwa kule thenda yaseFree State wahlomula ngemali eyizinkulungwane ezingama-R600 maqede wathenga iRange Rover eBallito.

“Ugcine ezilethe yena kithi ngoba besesimnqumele ugwayi katiki ukuthi ukubaleka kwakhe akuzukumsiza ngoba kuzogcina kudala enkulu inkinga. Besesimcinge emzini wakhe saya nasemsebenzini wakhe kwathiwa akaziwa. Ngemuva kwalokho ugcine ezilethe ngehora leshumi nambili . Ngikhuluma nawe nje usendleleni bamthwele bamyisa eBloemfontein lapho ezofike avele enkantolo nabanye abasolwa,” kuchaza uMulaudzi.

UZulu nabanye abasolwa kuthiwa babezixebulela umkhoma kulezi zigidi ezazikhishwe uMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu eFree State ngesikhathi kusaphethe uNkk u-Olly Mlamleli obeseyiMeya yaseMangaung Metropolitan Municipality.

UNkk uMlamleli  okumanje useyikhansela eMangaung ngemuva kokukhishwa kwesobuMeya amakhansela e-African National Congress (ANC) nawamaqembu aphikisayo, yena kuthiwa uboshwe ngoLwesithathu wayogcinwa esiteshini samaphoyisa iBainsvlei khona eBloemfontein.

Udaba lwale thenda yokususwa kwetsheboya lusematheni kuKhomishini kaMehluleli uZondo njengoba owayeyiNhloko yoMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu eFree State, uMnu uTim Mokhetsi, egeqe amagula ekuqaleni kwaleli sonto echaza ukuthi le thenda yakhishwa kanjani.

Uthe yanikezwa inkampani eyayingawazi umsebenzi okwabe kuyiBlack Head Consultant, ilandwe eGauteng yabe isihlangana neDiamond Hill bakhokhelwa lezi zigidi ezingama-R255.

Yingakho idume ngokuthi iBlack Head-Diamond Hill.

Kuthe emva kwalokho laba banikeza inkampani iMaster Trade 232 ukuba yenze umsebenzi ngemali eyizigidi ezingama-R44 kodwa yona yabe inikeza enye inkampani ukuthi kube yiyo eqhubeka nomsebenzi ebizwa ngokuthi i-ORI ngemali eyizigidi ezingama-R21.

Lo msebenzi kuthiwa awuzange wenziwe kanti uMokhetsi uyazisola ukuthi usebheke empeshenini nje uzifake ehlazweni lokuhlulwa ukwenza umsebenzi wakhe ukuqaphela okwakwenzeka ngaleso sikhathi.

Omunye obalwa kulokhu owayenguMphathiswa khona eFree State, uMnu uMosebenzi Zwane, kanti yena ukhomba ngenjumbane izisebenzi uthi zaba budedengu.

Ngaphandle kwalokho ithimba lokuqala labasolwa leli ukuboshwa ngezinsolo ezinekelwe iKhomishini kaMehluleli uZondo selokhu yethulwa owayenguMengameli wezwe uJacob Zuma.

Uma sibuyela kuZulu, ukewaba iNhloko yoMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu ngaphansi kukaMnu uTokyo Sexwale owayenguNgqongqoshe ngaleso sikhathi kuzwelonke.

Waphide waba uMqondisi Jikelele eMnyangweni Wezamandla.

Uqokwe ngowezi-2017 ukuba yiSikhulu Esiphezulu kwaRBIDZ, okuwuhlaka olubhekele ezohwebo nokuthuthukiswa kwezibboni ngaphansi koMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho, Ezokuvakasha Nezemvelo KwaZu-Natal.

UZulu igama lakhe alilisha ezigamekweni njengoba wake wabasezandleni zomthetho ngemuva kokugingqika nemoto ngaseMgungundlovu kwatholakala izinkulungwane zemali okwakungaziwa ukuthi wayeyithathephi futhi eyisaphi.

Scroll To Top