Now Reading
NaseMkhanyakude kubatshazwa okufanayo
Dark Light

NaseMkhanyakude kubatshazwa okufanayo

Kuvela amahlazo ashaqisayo ngenkohlakalo ethinta izikhulu nabaholi bakaMasipala wesiFunda uMkhanyakude esidale ukuthi oKlebe bashaqe omakhalekhikhwini, imiqulu namalaptop ukuze akwazi ukuthola umnyombo wokwenzeka kuleya ndawo.

Kumanje isimo simanzonzo kuthiwa akubhekwana ngenxa yombango wombiko wabammeli bakwaDludlu odalula izinsolo zokuthi iMeya uSolomon Mkhombo iyathinteka kulezi zinsolo okuhlanganisa kuzo nokuthatha imoto kaMasipala eyiToyota 4×4 emhlophe, yayisebenzisa ithutha izimpahla zokwakha.

Le moto kuthiwa uMkhombe nomshayeli wayo bavelelwa umshophi wokuthi yebiwa isematasa nalo msebenzi kaMkhombo nokwagcina ngokuthi iyobanjwa emngceleni ohlukanisa iNingizimu Afrika neMozambique.

Lokhu kuvela embikweni wabammeli bakwaDlulu abazinze eGlenwood eThekwini osihloko sithi “Forensic Investigation on the Allegation of Corruption and Mismanagement on the Municipal Fleet  Management in the Umkhanyakude District Municipality”.

Lo mbiko udedelwe ngowezi-2019 kuNhlaba kodwa I-Inkatha Freedom Party (IFP) nezinye izisebenzi eMkhanyakude bayavutha bafuna ubulungiswa ngoba bethi ugodliwe awukaze udedelwe.

Bathi sebekhathele ukuphendulwa koMkhanyakude Indawo yokuzicebisa ngobugebengu babaholi.

Lo mbiko wakwaDludlu uveza nokuthi kwaba nokugxambukela kaningana okuthinta iMeya uMkhombo ophikweni lwezokuthutha kwaMasipala.

Lapha kubalwa nokuqashwa kwabashayeli bezimoto ezithutha amanzi abali-11 kungalandelwanga imigudu efanele.

Ukuqokwa kwenkampani elungisa izimoto ukuba ilungise amaloli kaMasipala ngaphandle kokulandela imigomo yokukhishwa kwemisebenzi.

Ngaphambi kokuba iqokwe kuthiwa kwaba nomhlangano owaba ntambama sekuphume nezisebenzi owawuphakathi kwezikhulu zikaMasipala ezithize nomnikazi wayo inkampan lena elungisa amaloli.

Le nkampani kuthiwa iloli ngayinye yayiyilungisa ngenani elingaphezulu kwamakhulu angama-R100 000.

UMnu uMakhosonke Sithole we-IFP eMkhanyakude uthe kukhona okushaya amanzi ngenkampani yokulungisa amaloli ngoba basola ukuthi iMeya uMkhombo yilapho ilungisa khona awayo.

Uthe namanani abekhokhwa ngokulungisa iloli ngayinye ashayisa amakhala nokwenza basole ukuthi kukhona okushaya amanzi.

Ukuvela kwale nkohlakalo yaseMkhanyakude kuthiwa kuqale ngesikhathi iMeneja uMnu uMxolisi Nkosi ibhalela uMkhombo ukuba acacise ukuthi izinsolo ebezibhekiswe kwezinye izisebenzi zaphelelaphi, yini eyenzile ngazo.

Phakathi kwazo kubalwa izinsolo zokuthi uMkhombo waba nesandla ekuqashweni kwabafundi ababili benziwa ababezosebenza ngokufunda umsebenzi nokuthi wahlanganyela nezisebenzi ezisemazingeni aphansi ukuhlukumeza ezinye izikhulu.

Kule mibuzo kaNkosi elaboHlanga elinayo kuvela nokuthi uMkhombo wahlangana nezisebenzi zakwa-Information Technology bephazamisa ubuxhakaxhaka bukaMasipala benzela ukuthi esinye sezikhulu singakwazi ukusebenza bese siyaduba.

Kubuye kuvele izinsolo zesinye sezikhulu sezokuxhumana okuthiwa sithinteka ekukhwabaniseni imali ebalelwa ezigidini eziyisithupha kodwa uMkhombo wanqaba ukuba sivulelwe icala.

Esinye isikhulu sezimali kuthiwa sahlangana nezinye izisebenzi bakhwabanisa imali ebalelwa ezinkulungwaneni ezili-R129 000, babhala umbiko wokuthi ilungise uphahla leyo mali lwa mahhovisi kaMasipala kodwa okuyinto i-IFP ethi ayikaze yenzeke.

Kuthiwa abashayeli bamaloli amanzi bebelala nawo emakhaya bese kwebiwa udizili nokuyinto etholwe umbiko wakwaDludlu.

“Kumoshakele lapha abaholi bakaMasipala baphendule uMkhandlu kwaba yikwamachanca kwampunzi edla emini. Imali bayeba udede, uyabona nje ukuthi bafuna ukuzicebisa ngokushesha esikhundleni sokubheka izidingo zabantu,” kusho uSithole.

Eqhuba uthe: “Mithathu empeleni imibiko iMeya eyivimbayo angafuni idedelwe ngoba ishaya yena ngqo. Ngesonto eledlule simbuzile ngayo wathembisa ukuthi izophuma kodwa akacacisanga ukuth nini. Ubekusho lokhu emhlanganweni wokugcina woMkhandlu ebesinawo,” kubeka uSithole.

 Imibiko okuthiwa uMkhombo uyayivimba eyakwaDludlu Attorney’s, owakwaNxumalo and Partners Attorneys bese kuba owakwaKelmer Attorneys. Kuthiwa yomithathu ikhomba abaholi abangabaphathi bomkhandlu ngenkohlakalo naye uqobo.

IMeya uMkhombo ithe ayikwazi ukuphawula ngombiko engawazi futhi ongakaze ulethwe kuyo noma eMkhandlwini.

“Labo abathi banalowo mbiko ngiyacela bawulethe ngiwubone noma nawe uma unawo ngicela unginikeze ukuze ngiwufunde. Mina angikwazi ukukhuluma ngento engingakaze ngizwe lutho ngayo nokungakaze kube nomhlangano womkhandlu wokuyibhunga,” kusho uMkhombo.

See Also

Izolo kusabalale ukuthi esinye sezikhulu sezokuxhumana siboshwe amaphoyisa aseMkhuze ngokwebiwa kwemali eyizigidi eziyisithupha kwaMasipala.

Lesi sikhulu okuthiwa siyintandokazi kuMkhombo kuthiwa usesivikele kaningi.

Nokho elaboHlanga lizamile ukuthola ngokuboshwa kwaso kodwa amaphoyisa aphikile.

Elinye iphoyisa laseMkhuze lithe alazi lutho ngalolu daba ngoba isiteshi sivaliwe ngenxa yokhuvethe.

UMkhombo naye uphikile wathi “lowo muntu okhuluma ngaye uyasebenza akaboshiwe ngakho angazi ukhuluma ngani”.

Ukuphikile nokuthi kugasele oKlebe bashaqa amaselula namalaptop kaNkosi oyiMeneja kaMasipala.

Uthe akazi lutho ngalokho futhi uma kunjalo bekumele uNkosi abazise.

“Akukho uNkosi asasibikele khona ngokugasela koKlebe lapha. Kuna lokho usitshele ukuthi ushushise laba abebethinteka ezinsolweni zokukhishwa kwemali engama-R129 000 yokulungisa uphahla. Nalapho akukho okubi abakwenza ngoba umsebenzi wenziwa kodwa bona benza iphutha lokusayina endaweni engafanele, “kuchaza uMkhombo.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol uThembeka Mbhele uthe akekho umuntu oboshiwe kuMasipala uMkhanyakude osemabhukwini abo.  Kanti okhulumela OKlebe, uCaptain Simphiwe Mhlongo, uthe bayile eMkhanyakude bashaqa imiqulu ethize, amaselula namakhompyutha kodwa ababophanga muntu.

“Yebo siyile eMkhanyakude kodwa asibophanga muntu ngoba uhlelo lwethu bekungukushaqa lokhu esengikubale ngenhla,” kusho uMhlongo.

UNkosi ubengatholakali ocingweni beluvaliwe kanti kuthiwa yilo lolo okushaqwe oKlebe.

Scroll To Top