Now Reading
Eyobugebengu inyakazise nePhalamende zisuka
Dark Light

Eyobugebengu inyakazise nePhalamende zisuka

IZIGAMEKO zobugebengu nokuzithathela umthetho okuvulwe ngazo unyaka wezi-2019 sezinyakazise nePhalamende okuphoqile ukuthi iKomidi loMnyango Wezamaphoyisa libambe umhlangano ophuthumayo obubheka ukuthi kungasetshenziswana kanjani nezinhlaka ezahlukene ukulwa nalesi sihlava.

Okugqugquzele kakhulu lo mhlangano kube isigameko sangoLwesibili sokungqongqiswa ngomlilo kwendoda ebisolwa ngobugebengu eHillbrow eGoli.

IKomidi lisigxekile lesi senzo lathembisa ukuthi lizosebenzisana namaphoyisa nezinhlaka zezomthetho ukuthola abenzi baso emuva kokusabalala kwezithombe ezishaqisayo zale ndoda ivutha amalangabi.

Namuhla ezindlini zoMbuso iKomidi lizohlangana nezinhlaka zomphakathi ezilwa nobugebengu ngenhloso yokuthola isisombululo ekulweni nobugebengu ezingeni lomphakathi. Isigameko sangoLwesibili sithathwe njengobufakazi bokuphuma esandleni kobugebengu. Senzeke kungakapheli nezinsuku ezingakanani uMengameli wezwe nowe-ANC uMnu uCyril Ramaphosa ekhulume kabanzi ngobugebengu nokuzokwenziwa iqembu lakhe ngesikhathi kunomgubho weminyaka eli-107 kwasungulwa uKhongolose.

Izithombe zendoda ethungelwe ngomlilo iphila ziqale ukusabalala ngoLwesibili ezinkundleni zokuxhumana emuva kwesigameko. Le ndoda isolwa ngokugwaza umuntu othile okulandele ngokuthi umphakathi uziphindiselele ngokuyithungela ngomlilo.

Ezithombeni ezisabalele indoda ibonakala isivutha amalangabi noma kungabonakali ukuthi ubani oqale

ngokuyithungela ngomlilo. Abantu bahlukene phakathi ezinkundleni zokuxhumana ngalesi sigameko kukhona abancoma umphakathi ngokusukuma uzithathele umthetho kanti abanye bayasigxeka lesi senzo.

Ekhuluma nabalandeli be-ANC uRamaphosa uthe izinga eliphezulu lobugebengu libeka engcupheni inkululeko lehlise nesithunzi sabantu baseNingizimu Afrika. Uveze ukuthi ubugebengu obuhlupha kakhulu ukusheshumbiswa kwezidakamizwa, udlame lwamaqembu ezigelekeqe. Enkulumweni yakhe uthe umsusa wobugebengu kuvamise ukuthi kube ukungasebenzi kwabantu, ububha kanye nokungalingani.“UHulumeni we-ANC ubeke eqhulwini ukulwa nobugebengu ezweni lonke futhi uzokwenza lokhu ngokusebenzisana nazo zonke izinhlaka zomphakathi, ezobulungiswa nezokuphepha. Sizokwenza isiqiniseko sokuthi amaphoyisa anikwa uqeqesho olusezingeni ukuze akwazi ukulwa nalo lonke uhlobo lobugebengu,” kusho uRamaphosa.

Uveze nokuthi bazobathathela izinyathelo ezinqala abokufi ka kuleli okuyotholakala ukuthi abanawo amaphepha asemthethweni abagunyaza ukuba ngaphakathi ezweni. Ukuphawula kukaRamaphosa ngobugebengu kulandela ukusebenza ngokuzikhandla kohlaka lwezokuPhepha aluqoka ngonyaka odlule ukulandela nokuqapha izehlakalo zodlame nokubulawa kwabantu ezifundazweni ezehlukene ezweni.

Ngasekupheleni konyaka odlule lolu hlaka luhambele esifundazweni iKwaZulu- Natal lapho laliyobika khona ngebanga eselilihambile ekuphenyeni amacala okubulala okuhlobene nezepolitiki.Phakathi koNgqongqoshe abakha lolu hlaka kukhona owezokuVikela uNkk uNosiviwe Mapisa- Ngqakula; oWezobulungiswa uMnu uMichael Masutha; UNgqongqoshe Wezobunhloli uNkk uDipuo Letsatsi-Duba; uNgqongqoshe WezamaPhoyisa uMnu uBheki Cele noKhomishana WamaPhoyisa Kuzwelonke uGeneral Khehla Sitole. Lolu hlaka lubizwa ngokuthi i-Inter Ministerial Committee (IMC).

Ngonyaka odlule lahlangana nobuholi bukaHulumeni KwaZulu-Natal okwakuhlanganisa ophethe Ezokuphepha Komphakathi Nokuxhumana uMnu uMxolisi Kaunda, uKhomishana wamaPhoyisa osabambile KwaZulu-Natal uLt General Mkhwanazi. Sekuyisikhathi eside leli Komidi lisebenza ngokungakhathali liphenya amacala abikiwe okubulala ahlobene nezepolitiki lizama nokuthi libophe abathintekayo.

Kukhona okuhle osekwenzekile njengokuboshwa kwabasolwa abathile emacaleni ahlukene okuwumphumela wokusebenza ngokubambisana kwazo zonke izinhlaka. Uphiko oluphenya la macala okubulala ezepolitiki lalinikezwe amadokodo ali- 126 ukuba liwaphenye, kodwa manje asenyukile afi nyelela e-137 okudinga ukuba aphenywe. Ngokwesitatimende esikhishwe ngokuhlanganyela yilolu hlaka, isizathu esenza ukuba sinyuke isibalo samadokodo aphenywa iTask Team yingoba amanye abekwezinye izinhlaka zabaphenyi enganikeziwe iTask Team.

See Also

Amadokodo ali-137 aphuma esifundazweni sonke iKwaZulu-Natal. Lolu Hlaka Lwezokuphepha luthi lukhulu oselwenziwe ophenyweni lwamacala. Isitatimende siqhuba sithi ukubambisana okuhle okubonakala kuProsecutorial Guided Investigations (PGI), okuwukuhlangana kwamashushisi nabaphenyi sekuthele izithelo ezinhle njengoba uphenyo lusaqhubeka. UHlaka luthi kumele kukhunjulwe ukuthi ngesikhathi kusaphenya iTask Team endala kwakungekho lokhu kuhlangana okubonakala manje.

Ikomidi lizishaya isifuba ngokuthi amanye amacala kumanje asesigabeni sokugcina sophenyo, kanti amanye asequlwa ezinkantolo ezihlukene KwaZulu- Natal. Kusuka kumenyezelwe iTask Team ngoNtulikazi wezi- 2018, sekuboshwe abasolwa abangama-28 emacaleni ali-12.

Kulaba abangama-28 asebeboshiwe, kubona abangama-22 basezitokisini, ababili bangaphandle ngebheyili, abane badedeliwe kodwa uphenyo lusaqhubeka. Kulolu phenyo kutholwe izibhamu ezincane eziyisishiyagalombili, izinhlamvu ezili-126 nomagazini abayisishiyagalombili.

Kwasebeboshiwe kukhona osolwa ngokubulala owayeyilungu lophiko lwentsha ye-ANC uMnu uSindiso Magaqa, amadoda ayisithupha asolwa ngokubulala uMnu uMusawenkosi “Maqatha” Mchunu, uMnu uFisokuhle Ntuli ngamacala ali-16. UNtuli uthinteka emacaleni ayisishiyagalombili okubulala, okukhona kuwo namathathu okubulala izelamani zakwaZulu nofakazi kuleli cala.

Lolu hlaka lwaphinde lwaveza ukuthi kunamadokodo angama-22 angaphenywa iTask Team kodwa athinta ukubulawa kwabantu okuncikene nezepolitiki nawo azobhekwa ukuthi kuphenywe ukuthi akukho yini ukuhlangana kwawo.

Scroll To Top