Now Reading
Akusiso esamagqubu, esokubambisana
Dark Light

Akusiso esamagqubu, esokubambisana

SEKUNGUMLANDO ukuthi uMengameli uCyril Ramaphosa usezenzile izinguquko kuKhabhinethi, osekubhekwe kakhulu ukuthi abaqokiwe ezikhundleni ezintsha bangene ensimini kuthi labo abangathintekanga kulezi zinguquko baqhubeke lapho kade begcine khona. Akusona isikhathi sokuziphindiselela nokuvusa amagqubu kulabo ababexoshiwe ngaphambilini kusaphethe uMengameli uZuma kodwa uRamaphosa aqome ukubabuyisele ezikhundleni.

Kuyaphazamisa ukuthi oseqokwe njengoNgqongqoshe Wezokuthutha uDkt uBlade Nzimande engakazinzi nokuzinza eHhovisi usekuvezile ukuthi angeke asebenzisana noNkk uDudu Myeni ongumeluleki eMnyangweni Wezokuthutha. Sibonile kwenzeka naphambilini kuba khona ongqongqoshe abaqokelwa ezikhundlenmi maqede bamise izikhulu ezithile ngoba bezisola ngokuthi bezisondelene nabathile abangezwani nabo ngenxa yezepolitiki.  Phambilini owaqokwa njengoNgqongqoshe Wezasekhaya uSolwazi uHlengiwe Mkhize wamisa emsebenzini uMqondisi WoMnyango uMnu uMkhuseli Apleni ngezizathu ezingabambeki.  Akupholanga maseko uMengameli uZuma wenza izinguquko kuKhabhinethi wamsusa nokwaholela ekutheni ungqongqoshe omusha ambuyisele u-Apleni.

Konke lokho kwenza ungafezeki umsebenzi wokuhambisa izidingo kubantu ngenxa yombango wezepolitiki. Labo asebeqokiwe kumele bafunde ukubambisana nezikhulu zikaHulumeni ezisuke zinesipiliyoni somsebenzi nokuqonda kahle izingqinamba ezibhekene nawo.

Osopolitiki baphuma bengena ezikhundleni ngakho-ke akumele kube yibo abakhinyabeza inqubekelaphambili, intuthuko yomphakathi nezinhlelo zokuthunyelwa kwezidingo. Abaqokwe uMengameli uRamaphosa ngoMsombuluko abakhumbule ukuthi banonyaka owodwa kulezi zikhundla ngaphambi  kokuba kubanjwe ukhetho lukamengameli ngowezi-2019.  Nakuba benesikhathi esincane ezikhundleni zabo, kepha kuhle ukuthi basisebenzise ngendlela ngoba yiyo imisebenzi yabo eyosho ukuthi kubafanele yini ukuqokelwa kuKhabhinethi emuva kokhetho. Kuthokozisile okwenziwe uNgqongqoshe Wamaphoyisa omusha uMnu uBheki Cele ongapholisanga maseko esikhundleni sakhe wabe esehambela eNgcobo, e-Eastern Cape enkonzweni yesikhumbuzo samaphoyisa amahlanu nesosha ababulawa esiteshini samaphoyisa ngeledlule.

Ukuba yisishabasheki kukaCele kubuyisa nethemba kubantu bakuleli ukuthi uzolehlisa izinga lobugebengu ezweni ngoba akaphathisi, uzifikela qathatha. Sihlalele ethembeni lokuthi nosizi lomphakathi waseMkhanyakude, eManguzi luzothathelwa phezulu njengoba sekuneminyaka ukhala ngokwebelwa izimoto ziweliswe eMozambique.  Nasodabeni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa isizwe siwabhekile amangwevu kaCele ikakhulukazi njengoba sekuke kwavela nemibiko emisha nobunye ubufakazi obungalekelela ophenyweni.

See Also

Asiwabukeli phansi amagalelo wobenguNgqongqoshe uMnu uFikile Mbalula ekulweni nobugebengu kepha sikholwa ukuthi uCele uqokwe ngamava akhe awakhombisa esenguMkhuzi Wamaphoyisa.

Kubona bonke ongqongqoshe abaqokiwe sithi ababambisane nabasebenzi, bangasebenzisi izikhundla ukuziphindiselela.

Scroll To Top