Now Reading
Akwanelanga ukuba ngowesifazane
Dark Light

Akwanelanga ukuba ngowesifazane

Abavoti base-USA batshengise ukuthi asikafiki esokuphathwa yisibhuda

NGONYAKA wezi-2008 abavoti base-USA baqopha umlando bafeza nephupho lezizukulwane. Leli kwabe kuyiphupho lokubona izwe liholwa ngumholi woHlanga  nokuyinto eyenzeka ngesikhathi kuqokwa uMnu uBarack Hussein Obama. Kungalesi sizathu kwabaningi bekulindeleke ukuthi umlando (wokwenza okwehlukile) uziphinde ngokuthi kubekwe uNkk uHillary Diane Rodham Clinton njengoMengameli wokuqala wesifazane e-USA. Zonke izinkomba bezithi kuzoba njalo, kepha laphika ivoti njengoba imbangi yakhe uMnu uDonald Trump kube nguye odle umhlanganiso.

Ukungaphumeleli kubhidlize izinhlelo ekade zaqalwa zokulungiselela “uMengameli wokuqala wesifazane”. Kusuka ngesikhathi ehoxa ekubeni nguNobhala WoMbuso (okulingana noNgqogqoshe Wezangaphandle kuleli), kuHulumeni ka-Obama umndeni kanjalo nabalingani bakaClinton neqembu lakhe amaDemocrats bebenenhloso eyodwa yokubeka umengameli. Ezinhlelweni zabo baze badudula ngisho uzakwabo kaNkk uClinton, uMnu uBernie Sanders okwavela ubufakazi bokuthi iqembu lamaDemocracts lenza konke ukuthi angaphumeleli kuhlelembelwa uNkk uClinton.

Ngisho umkhankaso wakhe ubugxile kwabesifazane naye ezethula njengesishabasheki sabantu kanjalo nezindaba ezithinta abesifazane nezingane. Uye wangena ngenxeba lapho kuvela ukuthi imbangi yakhe ibe nezinkulumo ezicwasa abesifazane. Nokho konke lokhu akushongo lutho kubavoti base-USA. Kwale ngisho amaphesenti angama-88 aboHlanga emvotele kwathi uTrump yena wavotelwa ngamaphesenti ayisi-8.  Kwala ngisho ivoti lama Hispanish/Latino libe ngamaphesenti angama-65 kwathi uTrump amnika amaphesenti angama-29, nama-Asia enike uNkk uClinton amaphesenti angama-65 kwakaTrump abe ngama-29. Konke lokhu akushongo lutho ngoba ivoti labamhlophe elibe ngamaphesenti angama-58 kuTrump nangama-37 kuClinton yilo elidle umhlanganiso nokushiye abaningi babalandeli bakaNkk uClinton besidinda isililo. Naye uNkk uClinton imbala wenze obekungalindelekile ngesikhathi engaphumi ayokwamukela ukwehlulwa kunalokho uthumele umuntu yena wabe esekwenza seliphambene ilanga.

See Also

Umlayezo lapha okungenzeka ukuthi abase-USA abangathandi ukuthi ufinyelele kwabanye abantu ngowokuthi; i-USA ayikasiboni isidingo sokuphathwa ngowesifazane nokuthi akwanele nje ukuthi kuthiwa ongenele ukhetho ungowesifazane.

Scroll To Top