Inkulumo

Isethulo soMntwana uBhekizizwe sokwamukela iziqu zobuDokotela

Nina beSILO, Ngokuzithoba, nginokuthokoza okukhulu ukwamukela ukuhlonishwa kwami ngeziqu zobudokotela namuhla. Ukuhlonishwa kwami ngalendlela  angikuthathi …