ISABELOMALI

Sibheka isethulozimali sikaNgqongqoshe Wezezimali

NgoLwesithathu mhla zingama-24 kuNdasa uNgqongqoshe Wezezimali, uMnu uTito Mboweni ubeke isethulomali ezweni. Bekuyisethulomali sonyaka lesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isabelomali: Abayi nganxanye ngesithebe sikaMboweni

Yize umhlahlandlela kaNgqongqoshe Wezezimali kuleli uTito Mboweni wokuzama ukuciciyela isimo somnotho uthola izincomo kwabanye abahlaziyi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now