Imigidi

Imigidi: Nakulokhu uzovuka ngokukhethekile Ogwini

Impelasonto yePhasika isho okuningi kubantu abehlukene. Kwabanye lesi yisikhathi sokugoduka, sokuhambela izinkonzo kanye nokubuyekeza okuningi ngokukamoya.