Abakhubazekile

Ukhuthaza abakhubazekile kumnqakiswano

“Ngifisa ukuthi laba abakhubazeke njengami bengazinyezi kodwa bazizithuthukise ngezemidlalo. Kakhulukazi laba abahlala ezindaweni zasemakhaya njengami.…