Now Reading
USALGA uphikisa uMthethosivivinywa Ochitshiyelwe Olawula Ugesi
Dark Light

USALGA uphikisa uMthethosivivinywa Ochitshiyelwe Olawula Ugesi

Inhlangano YoHulumeni Basekhaya yaseNingizimu Afrika (Salga), emele omasipala baseNingizimu Afrika abangama-257, iphikisana noMthethosivivinywa Ochitshiyelwe Olawula Ugesi ikhala ngokuthi ubukela phansi igunya lomasipala futhi wephula noMthethosisekelo.

UMthethosivivinywa uhlose ukuqeda amandla ka-Eskom ekuphehleni ugesi ngokusungula ukuncintisana. Nakuba uSALGA usekela le nhloso, igomela ngokuthi izincazelo ezithile kufanele zichitshiyelwe ukuze kugwenywe inselelo yeNkantolo YoMthethosisekelo.

UMkhandlu Kazwelonke Wezifundazwe wasePhalamende uphasise uMthethosivivinywa Ochitshiyelwe Olawulwa Ugesi ozoqeda uxhaso luka-Eskom lweminyaka eyi-100 kagesi.

UMthethosivivinywa we-ERA uzosiza ekwakheni inkundla evulekile yemakethe yokuncintisana ngokuhweba ngogesi eNingizimu Afrika. Kalula nje, u-Eskom uzoba ngomunye wabadlali emakethe yokuphehla ugesi.

UMthethosivivinywa futhi weseka ukwakhiwa Kwe-Transmission Systems Operator (TSO) ukuthi isebenze njengesondo kanye nomdayisi kagesi. Phakathi kwezinye izinto, iTSO izothatha izintambo ku-Eskom System Operator

See Also

ISystem Operator yakwa-Eskom inesibopho sokugcina ukuqina kwegridi yamandla kanye nokunquma ukuthi yisiphi isigaba sokucisha ugesi okufanele sisetshenziswe uma kukhona ukucimakonga ugesi. ITSO izosebenzisa igridi kazwelonke yokudlulisa, ilawule ukuphakelwa kanye nesidingo ukuze kulinganiswe igridi, futhi isungule inkundla evulekile yemakethe yokuhweba ngogesi.

Ngaphezu kwalokho, lo Mthethosivivinywa uqinisa indima yoMlawuli Kazwelonke Wamandla WaseNingizimu Afrika (NERSA) ngokufaka amandla okunikeza amalayisensi ezinkampani ezizoqalisa imakethe yokuncintisana. INERSA izophinde ibe nokwengamela ngokomthetho ngesikhathi ishintshela emakethe encintisanayo eNingizimu Afrika kodwa ngeke kusadingeka ukuthi ilawule amanani.

Scroll To Top