Now Reading
Injabulo izikole zakwaSanti zinikelelwa ngezicathulo
Dark Light

Injabulo izikole zakwaSanti zinikelelwa ngezicathulo

View Gallery

Njengoba sekuqala ukuzwela ngamakhaza okungenisa kobusika basuke sebebikelwa abafundi abaphuma emakhaya adonsa kanzima ngenxa yokuntula impahla yokubafudumeza njengamajezi, izigqoko okukhulu kakhulu izicathulo kwazise abanye behamba amabanga amade beya ezikoleni. Ungqoqwane ozwela kakhulu ezinyaweni bazowuzwa ngendaba abafundi bezikole ezihlukahlukene zaseSt Wendolins edume ngokuthi kukwaSanti ngasePinetown. 

Ngempelasonto umkhankaso ogqugquzelwa yinhlangano engenzi nzuzo wokutakula abafundi abaswele ngezicathulo owaziwa ngokuthi, #1MillionSchoolShoes, uhambele kule ndawo ukuyodlulisela usizo. Lo mkhankaso kazwelonke ngonyaka odlule uhambele izifundazwe ezimbili okuyiLimpopo neNorthern Cape lapho kwadluliselwa izicathulo ezi-2 334 ezikoleni ezinabafundi abadingayo. 

Le nhlangano isebenzisa izinkundla zokuxhumana ukudlulisa izwi kubantu bezinhlanga ezihlukene ukuba baphonse esivivaneni ngezicathulo, okuthi uma seziqoqiwezibe sezinikelelwa kubafundi bezikole ezihlukahlukene esigabeni iQuintile 1 noQuintile 2 ezweni lonke. Izikole ezikulesi sigaba yilezo ezingakhokhisi ezamukela iningi labafundi abaphuma emindenini engamile kahle. 

UMgqugquzeli walo mkhankaso uNksz u-Onica Moloi uthe kuyabajabulisa ukuthi umnikelo wabo wezicathulo ezingama-200 ufinyelele ezikoleni zakwaSanti ngaphansi kukaMasipala i-Ethekwini.

Ephawula ngokwenza isiqinisekiso ukuthi lo mkhankaso ufinyelela lapho abafundi besuke bedinga khona kakhulu uthe, “Njengoba indlala nezinga labantu abangasebenzi kudla lubi emiphakathini eminingi esisebenzela kuyo kuvamisile ukuthi abafundi abaningi abahamba amabanga amade beya zikoleni balubhade ngezinyawo ngenxa yokungabi nazo izicathulo,” kusho uNksz uMoloi. 

See Also

Eqhuba uthe yingakho umkhankaso walolu hlobo ubaluleke kakhulu. Kuqhilike izihlathi kubafundi ngesikhathi sebedluliselwa izicathulo, abanye bephelezelwa ngabazali babo. Yize bekuyimpelasonto abafundi abakhandelana ehholo lomphakathi KwaSanti ukuzokamukela lo mnikelo bebewufake uphelele umfaniswano wesikole.

Abafundi babonge banconcoza kule nhlangano ngokuhamba ize ifike nasezikoleni zabo basho ngazwi linye ukuthi abangabazi ukuthi lo mnikelo uzohamba ibanga elide ekubalekeleleni ekufundeni futhi nabo bazozizwa befana nabanye abafundi abaphuma emakhaya ami kahle.

Scroll To Top