Now Reading
Siphansi isibalo sabesifazane emiqhudelwanweni yokugijima
Dark Light

Siphansi isibalo sabesifazane emiqhudelwanweni yokugijima

UCeli Makhoba ongumdidiyeli wemijaho kuze kube imanje kusamkhathaza ukugqoza kwesibalo sabasubathi besibhuda ikakhulukazi abangaboHlanga. 

Lo makadebona emdlalweni wezokusubatha, utshele elaboHlanga engxoxweni ekhethekile ukuthi kubuhlungu ukuthi bafike babalelwe kangaka abasubathi besifazane bajike beziqhelanise nalo mdlalo. 

“Ngibuhlungu ngempela ukuthi sincane isibalo sabasubathi besifazane. Ngikhuluma nje kweminye imiqhudelwano ize ijike imali engabe itholwa ibona, nakuHarry Gwala District Marathon kube esifanayo enye imali iphindela emumva. Okubuhlungu kakhulu, ukuthi sabalwela ukuba imali enqotshwa abesilisa nabo ilingane ngoba phela basuke begijima ibanga elifanayo. Abebala elimhlophe isibalo sabo siningana, ingakho emijahweni yakobantu isibalo sabesifazane siba sincane kakhulu ngoba abayigijimi leyo mjaho laba belinye ibala” kusho uMakhoba.

Ubalule ukuthi abagijimi abaningi uma bake bazithwala bavele baphonse ithawula, bengaphinde bazibandakanye nalo mdlalo. 

Yize enalesi isikhalo uMakhoba kodwa uthe kukhona okumjabulisayo okwenzeka esifundazweni iKwaZulu-Natal kwezokusubatha, lokho ukwanda kwemijaho yasemakhaya. 

“Lena impi engayiqala ngifika kuKwaZulu-Natal Athletics (KZNA) eminyakeni edlule. Lapho sasilwa nabebala elimhlophe. Ngadweba umugqa wokuthi uma sithola ithuba lokuphatha ngizolifeza lelo phupho lokuthi kube nemijaho yasemakhaya,” usho kanje. 

Uthe imijaho yayimbalwa, igcwele ezindaweni ezingamadolobha. Uveze ukuthi eyayidumile iBanana Marathon yaseThekwini, iDurban Marathon, iRichmond to Maritzburg, iStanger to Mandeni neminye. 

“Emuveni kokwesula kuKZNA, ngaqala ngaba umdidiyeli wemijaho. Ngahlala phansi nalowo owabe enguNgqongqoshe Wezemidlalo, Amaciko Namasiko KwaZulu-Natal, uBongi MaSithole Moloi, ngimazisa ukuthi ngifisa ukuba isifunda nesifunda kumele sibe nomjaho oyiMarathon abasubathi abazozibekela indawo kuComrades Marathon ngayo. 

Umjaho engaqala ngawo iZululand Ultra Marathon egijinywa phakathi koLundi naKwaNongoma. Kube sekulandela iHarry Gwala District Marathon, iPrince Mangosuthu Ultra Marathon, iDumbe Half Marathon, iJG Zuma Marathon neWillies Mchunu Marathon kanye neminye esikhona manje,” kubeka uMakhoba.

Eqhuba uthe: “Okwakwenza ngilwe kangaka ingoba abagijimi kwakuphoqa ukuthi besuke emakhaya beyogijima eKings Park ngoba befuna ukuhlungela imijaho efana neComrades neTwo Oceans Marathon. Ngenxa yokungabi namali, abanye babegcina belala ezigangeni. Lokhu kwakubeka impilo yabo engcupheni.

See Also

Nathi emalokishini besithwala kanzima. Ngoba umuntu kwakumele esuke ezindaweni ezibuqaqama naseThekwini, komphoqa agibele ekuseni kakhulu okuwubungozi” usho kanje.

Uthi kwakunekilabu yaseMlazi eyayibizwa ngeMlazi AC, uma yenza imijaho kwakumele iyenzele eThekwini okuyinto eyayingeyinhle neze. 

“Okujabulisa kunakho konke ukuthi imijaho yasemakhaya ngendlela eyiyona kufika abasubathi bakamanye amazwe okusho ukukhula kwayo. Nemikomelo etholwayo  khona iconsia amathe kakhulu” kubeka uMakhoba

Phakathi kweminye imijaho ekhokha kahle iPrince Mangosuthu Ultra Marathon  ugoduka nezinkulungwane ezili-R100 kube iHarry Gwala District Marathon yona ekjokha izinkulungwane ezingama-R75.

Scroll To Top