Now Reading
UMabhida uveza okubuhlungu okumehlakalele nonyaka
Dark Light

UMabhida uveza okubuhlungu okumehlakalele nonyaka

Unyaka wezi-2022 ngunyaka ongemuhle neze kuqweqwe lomqeqeshi wezokusubatha uXolani Mabhida. Kwenzeka lokho nje vele leminyaka emibili edlule isimo besinzima kakhulu kuwona wonke umuntu ngenxa yokhuvethe.

 “Kube unyaka obenzima kakhulu  njengoba besibuya eminyakeni emibili engabanga yinhle benginethemba lokuthi lo uzoba ngohlukile. Ngihlukumeze kakhulu  futhi empilweni yami bengiqala ukuhlukumezeka kanje. Okokuqala ngalahlekelwa umsebenzi, iClub House ebekuhlala kuyo abasubathi engibaqeqeshayo lokho kwenzeka ngaphandle kokutshelwa kwaqhamuka sekuthiwa kuphoqeleka ukuthi bonke abasubathi abaphume” kusho uMabhida.  Eqhuba uthe: “Ezinye izigameko ezingiphule umoya nonyaka, kwathi ngosuku lokugcina sizoya kumqhudelwano iHarry Gwala Marathon kwalimala imoto yami engangithutha ngayo abasubathi ababezoya kogijima ngakusasa. Ekuseni ngosuku lweComrades Marathon, kwagqekezwa imoto kwathathwa izingcingo nazozonke izinto zabasubathi nezami” usho kanje.

UMabhida odabuka eHowick, ngokweziqu unesitifiketi sikaLevel 5 asithola e-ETA College ngaphansi kweCoaching Science, uphinde abe nese-ASA kuLevel 3 samabanga aphakathi nendawo namade. Uphinde abe nolwazi esigabeni seTrack and Field.

Ebuzwa ukuthi ubebhekana kanjani nalezi zimo uthe: “Kube nzima kakhulu ngoba ngize ngathatha isinqumo sokuthi ngime kancane ukuzibandakanya nezokusubatha. Ngize ngabona ukuthi lo mdlalo uyisilingo empilweni yami. Ngize ngathatha isinqumo sokuthi ngiphuze utshwala, ngazigxilela ekubeni ngu-DJ. Esikhundleni sokuthi ingabe ngiyajimisa, bengizihlalela ngizifundele izincwadi, ngipheke” kusho uMabhida.

Uqeqeshe uBongumusa Mthembu onomlando wokunqoba iComrades Marathon kathathu. Uthe ngenxa yothando analo ngalo mdlalo, nangokuthandaza nsuku zonke zaphuma ikhona okumenze wehlisa umoya wabuyela kuwona. Nonyaka usize uSibusiso Kubheka koweNedbank Runified 50km waphupha endaweni yesithupha, uZukile Vellem waphuma kweye-11 kumqhudelwano ofanayo. KwiHarry Gwala Marathon, wayephethe u-Ayanda Ngcobo okunguye owaba ngumpetha, uNdumiso Sokhela owaphuma kweyesibili noVellem owaphuma kweyesi-8. KwiTwo Oceans Marathon, wayehlasela ngoNdumiso Sokhela nowaphuma endaweni ye-12.

See Also

Kanti kwiPrince Mangosuthu Buthelezi, uSokhela waphuma endaweni yesihlanu, uNgcobo waphuma kweyesikhombisa.  Abanye abagijimi bagijime iSoweto Marathon, iCape Town Marathon, uMzila kaThambo neMaritzburg Marathon.  “Yize kube unyaka onzima kodwa okunye okuncane okuhle kwenzekile. Izinto ngizibuka ngeso lokuya phambili. Lokhu okwenzekile ngikuthatha njengezinto ezingikhuthazile. Nangothando enginalo kulo mdlalo nokucabangela intsha ekholelwayo kumina nabantu abawaziyo umsebenzi wami omuhle” kusho uMabhida. Unesifiso sokuthi azisungulele iqembu lakhe lokusubatha, ngoba ukholelwa ukuthi liningi ikhono angalivundulula entsheni. “Okukhulu ukuthi ngiphinde ngibe nenqwaba yabagijimi abenza kahle emhlabeni jikelele abahlale befuna kuza eduze kwami. Bese ngibachitha ngesizathu sokungabi neClub” kubeka uMabhida obehlanganisa iminyaka engama-30 ngoLwesibili.

Unyaka uzowuvala ngeDrakensburg Marathon ebiyazi ngeJosiah Gumede Marathon eminyakeni edlule izokuba seBergville, kusasa ngoMgqibelo.  Abagijimi azobe egadla ngabo ebangeni lika-42.2km, uMandisa Kubheka noNgcobo (Ayanda), kwelika -21.1km uSokhela (Ndumiso), uJoshua Mabunda noMahase Bonang kuthi kwelika-10km kube uMazibuko Mthokozisi, uBongelani Mkhwanazi noPakiso Mthembu. “Yize ngizobe ngingekho kulo mqhudelwano kodwa engingakusho ukuthi, bonke labasubathi bazokwenza kahle njengoba bejwayele. Uma benganqoba bazobe bangiphe isipho esihle sosukubungaza ukuzalwa kwami njengoba bengizalwa ngoLwesibili. Ngizophinde ngiwuvale kahle futhi unyaka” usho kanje.

Scroll To Top