Now Reading
Umculo wamngena esehlathini elwela inkululeko uSkuza
Dark Light

Umculo wamngena esehlathini elwela inkululeko uSkuza

Isimo sezepolitiki nokufulathelwa ngabawumnsinsi wokuzimilela abawelela emazweni angomakhelwane ngenxa yokufuna impilo engcono kugcina sekugqiba nomlando oyifagugu womculo eZimbabwe. Leli lizwe libalwa namanye avelele ezwenikazi ngokukhiqiza amaciko ayibekile induku ebandla emhlabeni. Ngaphandle kuka-Oliver Mtukudzi owagcina esezinze eNingizimu Afrika, kukhona nabanye abaculi okungabikwa ngabo ngendlela elindelekile kuze kube bayalandulela leli. 

Omunye wala maciko uSolomon Skuza umculo wakhe owawuyisigqi sombhaqanga, iJazz neReggae  udlalwa kakhulu emazweni ase-Afrika eseningizimu. Waduma ngeminyaka ye-1980 ngengoma esihloko sithi Banolila,  eyadayisa amakhophi angaphezu kwezi-75 000. USkuza wazalwa zili-13 kuZibandlela we-1954 ePlumtree eZimbabwe.

Ngenxa yesimo sezepolitiki kuleliya lizwe ekukhuleni kwakhe wabuthwa wajoyisa umbutho wezempi iZIPRA wayoqeqeshwa ezweni elingumakhelwane iZambia. Kusemahlathini aseLusaka lapho uthando lwakhe lomculo lwaqina khona. Waqala ngokunandisa lapho ezinkanjini zamasosha, kodwa umculo wakhe awuzange uqoshwe ngaleso sikhathi.  Ekubuyeleni kwakhe eZimbabwe wasungula ibhendi eyayaziwa ngeFallen Heroes. 

Amanye amalungu ebhendi kwabe kungamasosha ayelwela inkululeko. Igama lebhendi kwakuhlonishwa ngalo labo abasala empini kufakwa ugqozi nalabo ababesayibambile belwela inkululeko ukuthi bangahlehli. izingoma eziningi zikaSkuza zazingolimi lwesiKalanga okwathi ngonyaka we-1990 waguqukela ekuculeni ngesiNgisi. Akubanga isikhathi eside umfowabo omncane uChase, naye wangena emculweni eqhulula izingoma ezazidlalwa kakhulu emisakazweni. Esezinzile emculweni ukhiphe enye i-albhamu ethi, Zihlangene equkethe izingoma ezaduma njengeJennifer, iSobhuku ne-I’quino Aliso.

I-albhamu yakhe yokuqala yesiNgisi   ethi ‘Love and Scandal’  yamakhela udumo wethiwa negama elisha lika’Jah Solo’ ngenxa yekhono lakhe ekuhlanganiseni izinsimbi nesigqi seReggae. Kule albhamu wayekhuluma ngenkohlakalo egubuzelwe izwe eyanikwa igama leWillowgate Scandal.

See Also

Kule ngoma uSkuza wayebabaza umhlola ngezikhulu zikahulumeni ezazithenga izimoto ngemali ephansi zisebenzisa ubuhlobo nabathile bese zizidayisa ngemali enkulu. Kwezinye izinhlamvu zengoma wayekhala ngokuthi uhulumeni usukhohliwe umnikelo owenziwa amasosha ekulweleni inkululeko sebedla imali ngabodwana.

Ngowe-1995 waxinwa ukugula okwaphetha ngokumenela esibhedlela eneminyaka engama-41 ubudala.

Scroll To Top