Now Reading
Ngomculo uVelemseni uqhakambisa i-Eswatini
Dark Light

Ngomculo uVelemseni uqhakambisa i-Eswatini

Ngaphandle kokwaziwa njengelinye lamazwe elisaqhakambisa amasiko, ukuziphatha, inhlonipho futhi elisabuswa ngesakhiwo soBukhosi, i-Eswatini inothile nangomculo wesintu.

Umzwilili wakuleli lizwe uVelemseni usekwazile ukubeka leli lizwe kwibalazwe lomhlaba ngenxa yomculo wakhe odle ngesigqi sase-Afrika. Ukucula ukuqale esemncane ebukela kakhulu emaqenjini owokholo iSwazi Gospel namanye amaqembu omculo wesintu.

UVelemseni usehambele amazwe amaningi e-Afrika okuhlanganisa iNingizimu Afrika nawasenhla.Ngaphandle kwezi lakhe elimtoti ubuye adlale isiginci. Kubaculi athi bamkhulisile kulo mkhakha ubala owaphesheya Joan Armatrading, uGrace Jones (ambiza ngonina), uTsepo Tshola neqembu lomculo iStimela elaliholwa uRay Phiri.

Phakathi kwezindawo aseke washiyelana inkundla kuzo nabanye abaculi kukhona idili lomculo iBushfire Festival, iFNB Smooth Fest stage, iThe Orbit Jazz Club. Uma kuvulwa iPhalamende yize kokunye engabikhona siqu sakhe kepha umculo wakhe yiwo odlalayo emuva kwezinkulumo. Uqale ukuzibonakalisa endimeni yomculo ngesikhathi esacula noBhojola, iqembu iSiyinqaba kanye noNompumelelo Dladla.  Akakufihli ukuthi uyazifela ngezwe lakhe futhi noma kuphi lapho ehambela khona akakhohlwa ukuqhakambisa okuhle nge-Eswatini. 

See Also

“Izwe lobuKhosi i-Eswatini liyindawo yezimanga lapho uthola khona ongakulindele, ngakho ke umculo wami unezinhloso zokwengeza nokulondoloza  konke lokho ukuze isizukulwane esizayo sikubone,” kuchaza yena enkulumeni ayenza nephephandaba lalapha.

Ividiyo yengoma yakhe ethi, “Barely” edlalwa kakhulu kuTrace Africa nakuMTV, uthi ngayo uhlose ukungena ajubalale endimeni yomculo emhlabeni. Yize izivunguvungu zezepolitiki zihlala ngokusibekela elikaMswati. lomculi uthi lokho akuwaphazamisi amaciko, kepha kuyawaqinisa ngoba ngezivuvaba ezivelayo kubona kuqhamuka ingoma egcina iyisisombululo kokuqhubeka ezweni.

Scroll To Top