Now Reading
Umshayeli we-Uber utalajwe walaxazwa eZwelibomvu
Dark Light

Umshayeli we-Uber utalajwe walaxazwa eZwelibomvu

Isigameko sakamuva sokushaywa komshayeli we-Uber washiywa umndondo maqede wayolaxazwa eTafelkop ngaseZwelibomvu sesiqubule ingebhe kubashayeli balezi zimoto abathi sebephenduke izisulu zobugebengu.

Nakuba uyaphila uMnu uSabelo Dlamini waseNewlands kungenxa yoMsamarira olungileyo okuthiwa umuzwe equma ehlathini okuthe uma esondela wathola ukuthi ngumuntu wabe esemnika usizo ngeSonto ntambama. Imoto yakhe iRomion yohlobo lweToyota itholakale kamuva kuyo le ndawo. UDlamini uphuthunyiswe emtholampilo iZwelibomvu elimele kanzima wabe esedluliselwa esibhedlela lapho esalaliswe khona.

ElaboHlanga lithole ngomunye wabahlali kule ndawo ukuthi ukulinyazwa kukaDlamini kuyisigameko sesithathu esikhathini esifushane. uthe ngoLwezi kwahlaselwa omunye umshayeli ka-Uber emini kwabha eqeda ukudlula nje ngaserenki yamatekisi eyoshiya umuntu. 

NgoZibandlela uthe kwashaywa imoto yomunye umshayeli owayemile ngasenkundleni yebhola elinde ikhasimende lakhe. Ngokusho komphakathi zonke lezi zigameko ziyabikwa emaphoyiseni aKwaNdengezi kube nhlanga zimuka nomoya. Kuthintwa amaphoyisa aKwaNdengezi izolo obambe ucingo uvumile ukuthi lukhona udaba olwabikwa ngeSonto, okuthe uma esexinwa ngemibuzo waluleka ngokuthi kuthintwe abagunyazwe ukukhulumela isiphoyisa  esifundazweni ngoba imininingwane yonke yadluliselwa kubo.

Lesi sigameko siqubule uvalo kubashayeli baka-Uber abathi impilo yabo ihlale isengcupheni ngenxa yokuhlaselwa kulinyazwe izimoto zabo kokunye babulawe. Ngesikhathi bekhuluma naleli phephandaba maphakathi nonyaka odlule baveza ukuthi bahlaselwa kakhulu ngabamatekisi ikakhulukazi emalokishini nasezindaweni zasemakhaya uma behambise abantu. 

“Akuseyona imfihlo ukuthi siyahlaselwa kokunye sibulawe emalokishini, futhi ngisho nabomthetho bayazi ukuthi abamatekisi yibo abasimise kabi ngoba bethi sithatha abantu babo. Okubuhlungu ukuthi nathi sisesimweni esifanayo nayo siqhwandela imindeni yethu ngoba imisebenzi ayikho,” kuzikhalela umshayeli osebenzela eMbo ocele ukubizwa ngoMsomi. 

See Also

NgoMfumfu we-2023 kwaboshwa imeneja yaserenki yamatekisi eNanda ngokudubula ibulale umshayeli we-Uber eyayimsola ngokugibelisa abantu abathathu erenki yamatekisi kule ndawo. Umufi uSiyabonga Patrick Soni waphelela endaweni yesigameko. Kwesinye isigameko samaphakathi nonyaka eMolweni umshayeli we-uber uMnu uSmiso “Mi” Ngema watholakala edindilizile eceleni komgwaqo esigcemeni esibizwa ngokuthi kuseMgababa. UNgema kuthiwa wayeqeda ukushiya abantu ayevame ukubathatha njalo uma bephuma ebusuku ezitolo abasebenzela kuzo enxanxatheleni iWatercrest Mall.

Isitatimende esakhishwa umfelandawonye wabashayeli baka-Uber ngoZibandlela sathi uma bengahlaselwanga ngabamatekisi, bavukelwa ngabantu abasuke bebagibilisile abazenza amakhasimende. “Yize sikukhuthaza ukuthi abashayeli babe nazo izindlela zokuvivikela ezisemthethweni kodwa siyacela kubantu bakithi ukuthi babambisane nabo ngoba kusuke kungeseyona impilo uma umshayeli esezohamba njalo esindwa isibhamu enqulu,” kuphetha isitatimende.

Scroll To Top