Now Reading
Impi olwandle olubomvu izothinta umnotho wamazwe
Dark Light

Impi olwandle olubomvu izothinta umnotho wamazwe

Imikhumbi ethwala impahla iphoqeleke ukuba ithathe omunye umzila

Kulezi zinyanga ezintathu into ebikade ikhulunywa ezinhlokodolobha ezahlukene entshonalanga kanye nase mazweni ama-Arabhu yiqhingasu lokugwema ukusabalala kwempi eMiddle East.

Ukwesaba kakhulukazi kumazwe ase ntshonalanga bekuwukuthi impi eseGaza neqhutshwa ngu-Israeli ingahle ikapakele kwamanye amazwe nokungafaka  amazwe ama- Arabhu nezihonga ezingaphandle kukahulumeni. Isizathu sokusabela lokhu kwabase mpumalanga wukuxhumana kwezinhlangano zezihonga ne-Iran.  Ngaphandle kwe-Hamas ezinye izinhlangano ezesekwa yi-Iran ngamaHouthis eYemen kanye neHezbollah eLebanon. Wonke lamaqembu anamandla okubamba impi iminyaka ngenxa yezikhali nokwesekwa kwawo enhlabathini. 

Kuyimanje umnotho wamazwe usengcupheni njengoba amaHouthis eqale umkhankaso wokudubula ngemicibilisholo yomlilo imikhumbi enqamula emzileni osoLwandle Olubovu. Lesi senzo esinenhloso sesiqalile ukuphazamisa uhwebo lomhlaba njengoba abanikazi bemikhumbi sebekuvezile ukuthi bangeke baqhubeke  uma lokhu  kunganqandwa. Umzila onqamula olwandle olubovu okudla iSuez Canal ungomqoka nophithizelayo emhlabeni.  Wavulwa ngonyaka we-1869. Lomzila ngonyaka wezi-2022 kwadlula imikhumbi eyizi-23,583.

Lomzila we Suez Canal ungomfishane uma uhambisa umgiqizo e -Asia nase Yurophu okungathi uma kugcina kunenkinga kuphoqe ukuthi umzila kulezi zinyanga ezizayo kube yiCape of Good Hope. Lokhu kuphoqe ukuthi imikhumbi igweme ulwandle olubovu ithathe umzila onqamula eCape of Good Hope nokusho izindleko ezinkulu kubanikazi bemikhumbi kanye nalabo abayiqashileyo ukuma isabalalise izinto ezahlukene okubalwa uwoyela , impahla nokudla. Ongoti bathi emasontweni amane kuya kwamahlanu lokhu kuzozwela e-Asia, eYurophu kanye nase Mediterranean. Uma kuphetha ngokuthi imikhumbi ibaleke olwandle olubomvu kuyosho ukubambezeleka kokufika kwempahla emazweni omhlaba kanjalo nokukhuphunga kwamanani ezinto ezimqoka. Impahla esuka e-Italy ebizothatha izinsuku ezi-12 uma ihamba ngeSueze Canal  manje izothatha izinsuku  ezingma-32 uma igudla nge Cape of Good Hope. Kanti uhambo  lomkhumbi osuka eShanghai , udlule eChina uphelele e-Port of Felixstowe e-United Kingdom obuthatha izinsuku ezili-31 seluzothatha izinsuku ezingama-41.

Umbiko wongoti wakamuva  uthi imikhumbi engama-800 iphazamisekile nokusho ikota yomnotho wemikhumbi emhlabeni.

See Also

Izizathu zempi olwandle

AmaHouthis awazifihli izizathu zokuphazamisa ukugeleza komnotho olwandle olubovu, athi lokhu akwenza ngenxa yalokho akubiza ngembubhiso eyenzeka eGaza ngu-Israeli esekwa yi-United State of America ( USA). ElaboHlanga lishicilelwe amaHoutthis esephose imicibilisholo yomlilo engama-27 emkhunjini eyahlukene. Isimo sibukeka sisazoba sibi emuva kokuthi amasosha aseMelika kanye nawase United Kingdom ephose imikhonto yomlilo eYemen nakuchaze njengemizamo yokuthena amandla amaHouthis ukuze angaqhubeki nokuphazamisa ukugeleza kwemikhumbi.

Scroll To Top