Now Reading
UDavide noGoliyathi: INingizimu Afrika ingcweka no-Israeli
Dark Light

UDavide noGoliyathi: INingizimu Afrika ingcweka no-Israeli

Inkantolo inqumo ukuba izethulo zenziwe kusuka ngomhla zili- 11 -12 kuMasingana

Kubo bonke abafundi beBhayibheli  umongo ngodaba lukaDavide noGoliyathi ungobuqhawe bokumelana nomubi kanjalo nokulwela ubulungiswa. Kulezi zinsuku ezedlule kuvele imibiko yokuthi iNingizimu Afrika yenze obekungalindelwe ngokumangalela u-Israeli enkantolo yomhlaba i-International Court of Justice ( ICJ).  Kusimangalo sayo iNingizimi Afrika ibeka icala u-Israeli ngokwenzeka eGaza. INingizimu Afrika ikhulekela ukuba inkantolo yahlulele ngokuthi okwenzeka e-Gaza kuyimbubhiso ebhekiswe ohlangeni lwama Palestina.  

Lenkantolo enabehluleli abali-15 isamukele isimangalo yabeka nosuku lokwenziwa kwezethulo. Njengoba bekulindelekile u-Israeli ukuphikile lokhu okushiwo ngaye yize kunobufakazi bokuthi abantu bafa nsukuzaphuma eGaza.  Leli lizwe limile ekutheni okwenzakalayo wukuzivikela emuva kokuhlaselwa yibutho le-Hamas ngoMfumfu nyakenye. 

Isenzo seNingizimu Afrika sitshengisa ubuqhawe nokuzimela ngoba amanye amazwe athule nje ngoba asaba impindiselo kakhulu kwezomnotho kwazise u-Israeli wesekwa yisikhondlakhondla esiyi Melika. Ngokuthatha isinqumo sokududula u-Israeli elakuleli lizifake enkundleni yempi lapho ongathi uma ukude ubone elakuleli njengezwe elincane kuno-Israeli. Njengoba bekulindelekile nakulokhu iMelika yeseka u-Israeli . 

Akungabazisi ukuthi lokhu kungahle kube nomthelela kubudlelwane balamazwe njengoba kukhona ukuhwebelana. Ngowezi-2021 ukuhwebelana phakathi kwe Ningizimu Afrika no-Israeli kwaqopha amadola ayizi-$285 . Uma icija kakhulu imikhonto kungalindeleka ukuthi neMelika nayo igagazise elakuleli uma kufika kwezomnotho ngenhloso yokuphoqa elakuleli ukuba lehlise amangwevu.  

Ukuhlonipheka 

See Also

Ngakolunye uhlangothi isenzo seNingizimu Afrika singabuyisa ukuhlonipheka kwayo emazweni aseningizimu kanye nakuzinhlangano ezilwela amalungeno abantu. Akulona ihaba ukusho ukuthi lelizinga iNingizimu Afrika ekulo yayingconga ngezikhathi zikaMandela lapho elakuleli lalithathwa njengomvikeli wamalungelo abantu. Amazwe amaningi ama-Arabhu azoyibuka ngelinye iso iNingizimu Afrika kanti namandla ayo azophakama ezinhlakeni ze-BRICS. 

Inkantolo inqumo ukuba izethule zenziwe kusuka ngomhla zili-11-12 kuMasingana nayilapho kulindeleke ukuba u-Israeli uzothola nethuba lokuziphungela. Nokho umbuzo omqoka kulokhu wukuthi uma u-Israeli limlahla icala uyoyeka yini ukuhlasela eGaza ngoba lelizwe linomlando wokungayishayi indiva umthetho wamazwe.  

Lolu daba luyaqhubeka njengoba elaboHlanga lizobe lihlaziya izethulo ezizokwenziwa

Scroll To Top