Now Reading
Kudingidwe uMthethosivivinywa ongahlahla indlela yeIPID
Dark Light

Kudingidwe uMthethosivivinywa ongahlahla indlela yeIPID

Ingabe i-Independent Police Investigative Directorate(IPID) kufanele ibe isikhungo salezo ezingena ngaphansi kwalezo ezisohlwini lweChapter 9?

Lona ngumbuzo ophakanyiswe ngesikhathi kudingidwa i-IPID Amendment Bill ePhalamende ngoLwesithathu.

Ezinye izinhlangano zomphakathi zabelana ngemibono yazo mayelana nezinguquko eziphakamisa ukuthi zenziwe kuMthethosivivinywa. Amaqembu ehlukene avele ngaphambi kweKomidi Lamaphoyisa LePhalamende, echaza lokho akholelwa ukuthi okuhle nokubi kulo Mthethosivivinywa.

Enye yezinjongo zalo Mthethosivivinywa ukunikeza inkululeko eyengeziwe. Enye i-NGO ithi lokhu kubalulekile ku-IPID, okuwuphiko elibheka isiphoyisa,ukuze likwazi ukufeza umsebenzi walo . UMthethosivivinywa Wokuchibiyela i-IPID uhlose ukuqinisekisa ukuthi iHhovisi loMqondisi lizimele, alichemi futhi kufanele lisebenzise amandla nemisebenzi yalo ngaphandle kokwesaba, ukuchema, ukubandlulula noma ithonya elingafanele.

Inkambo evamile phakathi kwezethulo ukubaluleka kokuzimela kwalo mzimba.

“Sibona ezepolitiki sezikhonya kakhulu kwi-SAPS.” kusho u-Ian Cameron we-Action Society. “Siyazeseka izichibiyelo sithi kumele izimele futhi ingachemi,” kusho u-Adele Kirsten weGun Free SA.

Esinye sezichibiyelo siphathelene nokuqokwa koMqondisi Omkhulu we-IPID. Lokhu kuyakhathaza njengoba izinhlaka zikholelwa ukuthi uNgqongqoshe wamaPhoyisa usenamandla amakhulu ngokuqokwa kwenhloko yalolu phiko.

“Ungawushintshi umthetho noma uwuthuthukise. Leli komiti linganqaba noma limamukele oqokwe ungqongqoshe,” kusho uChristopher Fisher weHelen Suzman Foundation.

See Also

“Ukugxambukela okukhona noma okungekho kwamaphoyisa noma kosopolitiki kwi-IPID kuyakhathaza kakhulu futhi kube wudaba inkantolo yomthethosisekelo eyaziveza ngalo ekwahluleleni kwenkantolo odabeni lukaMcbride noNgqongqoshe wamaPhoyisa,” kusho i-UCT. UDkt Irvine Kinnes weCenter of Criminology Law Faculty,

Ngowezi-2020, iConCourt yanquma ukuthi uMthetho uchitshiyelwe. Inyunyana yamaphoyisa iSouth African Police Union (SAPU) izwakalise ukukhathazeka ngokuhambisana noMthethosisekelo. “ISAPS ikhathazeke kakhulu ngemibono yezomthetho,” kusho uTshepo Matsane weSAPU.

Abagxeki balo Mthethosivivinywa bathi waphoqwa futhi bakholelwa ukuthi kwakungamele wethulwe phambi kwePhalamende. Ikomidi lithi lizoxoxisana ne-IPID kanye ne-Civilian Secretariat for Police, okuyibo ababhala lo Mthethosivivinywa.

Scroll To Top