Now Reading
Amankomane abe yikhaya lakhe lesibili ngemuva kokulimala
Dark Light

Amankomane abe yikhaya lakhe lesibili ngemuva kokulimala

Ukulimala edolweni yize kwaba into ebuhlungu, kodwa kwamholela ekutheni ajoyine umdlalo asewuthanda ukudlula yonke into.

Lowo nguBathabile “Fill It” Ziqubu, le ntokazi ikhula ibingumsubathi kodwa yabe isithinteka idolo ngenxa yokuthi inothando lwezemidlalo,  yaqoma ukudlala umdlalo odinga kakhulu izandla okwaba ezamankomane kusukela lapho ayibange isabheka emuva.

“Angizisoli nakancane ngesinqumo engasithatha, sokuthi uma ngilimala idolo, ngiqoke ukujoyina ezamankomane. Iqiniso ukuthi ngumuntu ozithandayo ezemidlalo, kwathi mangilimala idolo kwaba lula ukusheshe ngiqoke omunye umdlalo engingawudlala. Ngangithi kwisibhakela kusetshenziswa izandla kuphela kanti cha nezinyawo nazo ziyasebenza, kodwa ayi uma uqhathanisa nokusubatha,” kusho uBathabile.

Le ntokazi eneminyaka yobudala engama-32 yazalelwa endaweni yaseTholeni, yabe isikhulela Ekuvukeni Township eMnambithi.

Yaqala isibhakela ifunda eNyuvesi i-University of Zululand (Ongoye) ngonyaka wezi-2010 ineminyaka eli-19. Ingena kulo mdlalo esigabeni seSouth Africa National Amateur Boxing Organisation (Sanabo) yaqeqeshwa uBheki “Skeleton” Mngomezulu. Osomankomane eyabe inabo eqenjini leSanabo kukhona uThulani Mbenje, u-Ayabonga Sonjica, u-Akeni Phuzi, uSiphiwe Lusizi, uSikho Nqothole noHedda Wolmarans.

Kuthe ngonyaka wezi-2019 uBathabile wangena esibhakeleni esikhokhelayo, walwa impi yakhe yokuqala nayinqoba ngamaphuzu ehlula uLufuno Mutshayi. Ezimpini eziyisikhombisa azilwile esibhakeleni esikhokhelayo unqobe ezine wahlulwa kwezintathu.

Ebuzwa ukuthi ukwazi kanjani ukuthi efundisa okumdinga nsuku zonke ebe ezicija njalo futhi ukuze ehlezi esesimeni sokuba seringini uthe: “Kumele ube umuntu okwaziyo ukuhlela izinto zakho empilweni. Usuku lwami ngiluqala ngokuthi ngizivocavoce bese ngiya emsebenzini.

Uma ngibuya emsebenzini ngishona khona ejimini ngiyozivocavoca. Uma ungumuntu ongahlelekile ngeke wakwazi ukukwenza lokho, nami ngeke ngaqamba amanga ngisaqala kwakunzima kakhulu, kodwa manje umzimba usujwayele” usho kanje.

Ubalule ukuthi okunye okuyinselelo isikhathi lapho kumele ehlise khona isisindo sakhe, ngoba lapho kumele engabe esadla ngendlela ajwayele ngayo nasejimini kudingeka asebenze kakhulu.

UBathabile ngaphandle kokuba uThisha eHlonipha Primary eWasbank ngaphansi kwesifunda uMzinyathi, kodwa uphinde abe umbhali wezincwadi, ikhona ayibhalile ethi Isifiso Sami (My Wish). Iziqu anazo iBachelor of Commerce ayithola e-University of Zululand, iPGCE ayithola e-UNISA neBEd Honours nayo ayithola e-Unisa.

See Also

Ngempi angasoze ayikhohlwa ile ebingenyanga edlule nalapho anqobe khona ibhande leWorld Boxing Federation (WBF) Africa Female Junior Bantamweight ehlula uRevai Madondo waseZimbabwe, ezimpini ebeziqhathwe iZantsi Showtime Boxing Promotions kaMbali “Don Queen” Zantsi.

“Ngingasho ngaphandle kokungabaza ukuthi empini yami noRevai amalungiselelo ngangiwenze kahle kakhulu. IJephu yami yabe iseqopheleni eliphezulu kakhulu, okuyinto engijabulisayo. Ukunqoba kwami ibhande kwasho isiqalo esisha kumina. Kwasho ukuthi sekufanele ngisebenze kakhulu kunakuqala. Kwangihalisa futhi ngafisa ukuthola amanye amabhande ngoba ngabona ukuthi nami ngisezingeni lokuthi ngingaphumelela noma iliphi ibhande,” kusho uBathabile.

Ngempumelelo yakhe uthe ubonga uHlula Dladla weHlula Dladla Boxing Promotions noHlengiwe Sithole weHle-Jobe Boxing Promotions, ngokumeseka kukhona konke ngeke amshiya ngaphandle umqeqeshi wakhe uMtuseni Dube.

Le ntokazi ithe isifiso sayo ukuthola abaxhasi, kwazise kuyabiza ukuzilungiselela ukulwa okunye ukuthi ngelinye ilanga inqobe amabhande omhlaba.

Scroll To Top