Now Reading
Inkinga yamanzi isiphazamise nokufunda eThekwini
Dark Light

Inkinga yamanzi isiphazamise nokufunda eThekwini

Inkinga yamanzi ezingxenyeni ezehlukene kuMasipala
iTheku iya ngokuba yimbi njengoba kuleli sonto kwezinye izindawo kuphoqelekile ukuba kungafundwa ngenxa yamanzi. Lesi simo sihlasele kuzona zonke izindawo okuhlanganisa nalezo okwabe kungezohlanga oluthile, kepha esezixubile kuze kuyoshaya kubantu.

Isikhalo esikhulu esiqhamuka ezindaweni zaboHlanga ngesokuthi bona abaziswa ngokunqamuka kwamanzi, bavuka ompompi sebomile kodwa kwezinye izindawo baziswa kusenesikhathi.

Ngasekuqaleni kwesonto umasipala ubazisile abantu abahlala eWestville namaphethelo ngokunqamuka kwamanzi. Isitatimende sikamasipala
sithe kulungiswa isiphehli samanzi iSalisbury eWestville ukugwema izinkinga ezihlala zenzeka eziholela ekunqamukeni

Sekuyimpilo yansukuzonke ukungabikhona kwamanzi.

labo abaseduze nekhansela befuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngoba sekwaba yimpilo yansukuzonke.

See Also

Uthi ngaphandle kwamanzi baphinde babe nekagesi ohamba izinsuku okwenza bagcine sebebona ukuthi akukhona lokhu kunqamuka kukagesi okujwayelekile kuka Eskom. Omunye obhale enkundleni yokuxhumana uthe usefisa nokudayisa umuzi wakhe omkhulukazi e-Adams Mission ngenxa yenkinga yeminyaka yamanzi. “Selokhu ngafika kulo mhlaba ngonyaka we-2014 ngiqala ukwakha akukaze kungabikhona inkinga yamanzi,” kusho yena. Uthe imibhikisho yomphakathi igcina iphelele eboyeni okwezithukuthuku zenja, ngoba amakhansela ayafika aphume kodwa inkinga isamile.

Kubonakala inkinga yokunqamuka kwamanzi isekude ukuphela kulo masipala ngenxa yengqalasizinda esindala. ElaboHlanga lizamile izolo ukuthinta abezokuxhumana kuMasipala weTheku ukuthola ukuphawula izingcingo zikhala zingaphendulwa.

Scroll To Top