Now Reading
Iya ngokucija imikhonto kolukaMasipala waseMandeni
Dark Light

Iya ngokucija imikhonto kolukaMasipala waseMandeni

Ingxenye yamalungu omphakathi kayiyizwa eyemeya kanti nezayo zithi kayiyi ndawo

 

KULIMALE oyedwa ngesikhathi osomatekisi abesekela imeya yaseMandeni, uMnu uSiphesihle Zulu bevulela ngenhlamvu, bejikijela ngamabhodlela namatshe kumalungu omphakathi abebambe ukhukhulelangoqo wombhikisho wokumxosha.

Le mashi ebisemthethweni ilandela enye futhi yamalungu omphakathi ebingasekuqaleni kwale nyanga eyayihlelwe yinhlangano yomphakathi ezibiza nge #SaveMandeniMovement nalapho la malungu omphakathi ebefuna kususwe ngokushesha uMnu uZulu ekubeni yiMeya kaMasipala waseMandeni. La malungu omphakathi asola uMnu uZulu, phakathi kokunye, ngenkohlakalo kanye nokuqasha abantu bangaphandle eyeka abendawo.

Kule mashi yomphakathi eyayingomhla zi-3 kuLwezi kwefile kwedluliselwa incwadi yezikhala eMnyangweni Wezokubusa Nokubambisana nalapho uMnyango waKwaCogta wanikezwa umnqamulajuqu wezinsuku ezili-14 ukuba uphendule ngezikhalo zomphakathi. Kodwa uze waphela umnqamulajuqu kungekho mpendulo nokwenze umphakathi wahlela enye imashi yokuyomkhipha ngenkani kwaMasipala.

Ngokusho kwabagqugquzeli balo mbhikisho okunguMnu uMzwandile Mthembu uthi kuthe besahlangene kwaSithebe belungiselela ukuya kwaMasipala kwavumbuka osomatekisi ebebehlomile bavulela ngenhlamvu esixukwini abanye bejikijela ngamatshe namabhodlela.

“Kuleso sigameko kulimale ilungu lomphakathi eliphihlizwe ngebhodlela ebusweni. Kusiphatha kabuhlungu ukuthi lesi sigameko sokudutshulwa kwethu senzeke phambi kwamaphoyisa abeqaphe imashi yethu,” kusho uMnu uMthembu. Uqhuba uthi: “Akugcinanga lapho ngoba kube sekuqhamuka nesigejane sabantu ebesidakiwe abanye babo begqoke izikibha ezinemibhalo ye-ANC siphethe izinqwembe ezinye zazo ezibhalwe ukuthi: ‘100% behind Mageba’, ezinye zithi: UZulu uyiMeya yethu kuze kube ngowezi-2021’. Lesi sigejana sabalandeli bakaZulu besihulula nenhlamba siyibhekise emalungeni omphakathi. Konke kwenzeka phambi kwamaphoyisa.”

Uthi bagcine bekwazile ukwedlulela kwaMasipala njengoba bekuhleliwe.

“SesikwaMasipala, kufike izikhulu zakwaCogta ebezizosichazela ukuthi zisacutshungulwa izikhalo zethu. Lezi zikhulu zibe sezithi zicela ukuba nomhlangano nabaholi bomphakathi ngoLwesihlanu ngele-11 emini ehholo lomphakathi, iSiphesihle,” kuqhuba uMnu uMthembu.

“Mfowethu simfuna ehambile uZulu lapha eMandeni. Sikhathele njengoba umphakathi ewubambe ngamakhwahla. Uyazenzela empahleni kaMasipala futhi uziqashela abantu bangaphandle  njengoba iningi labo kungabaseMzimkhulu. Uma ebuzwa uthi abaseMandeni abafundile,” kusho uMnu uMthembu.

UMnu Mthembu uqhuba uthi:“Sikhathele yilo Mnu Zulu osatshiswa okwenyoka eMandeni ngoba egabe ngezinkabi. Okukuqala akawenzeli lutho umphakathi waseMandeni kuphela uzicebisa yena nobhululu bakhe. Kuzochitheka uphoko ngoLwesihlanu uma kungukuthi nezikhulu zikaCogta aziphumeli obala ezimfunweni zethu.”

Ohlwini lwezikhalo zomphakathi ababezedlulisele kwaCogta amalungu omphakathi asola uMnu uZulu kokunye ngokuthi wagqugquzela amanye amalungu omphakathi  ekutheni ashise amafemu ukuze kubukeke sengathi alukho uzinzo ngokuphakamiswa kwegama likaMnu uBheki Magwaza ekutheni abe yikhansela.

See Also

“Singumphakathi waseMandeni sicela lokhu okulandelayo ngokukhulu ukushesha: Uphenyo olunzulu ngenkohlakalo, UMeya uZulu akasuke esikhundleni kanye nayo yonke iManagement eholwa nguLulamile Mapholoba behlulekile.,” kufundeka uhlu lwezikhalo.

UMnu uBheki Magwaza uvumile ukuthi iziphithiphithi ziqale ngesikhathi yena ephakamiswa ngumphakathi wasesigcemeni sakhe ekutheni abe yikhansela.

“Ngathola amavoti angama-58 kwathi uMnu uNkanyiso Ntombela wathola ali-15, uNks uLungile Mthembu yena wathola ayisi-6  uMnu uKhehla Ngcobo wathola amane. Ngenxa yala mavoti engawathola kwabakhona abasabalalisa ukuthi ngizongenela esobumeya kwaba ukonakala kwezinto.”

UMnu uMagwaza uqhuba uthi: “Kuthe sekuyiwa emphakathini ukuba uyosenzisa inhlolokhono ngafike ngadla umhlanganiso. Yilapho-ke kuqale khona udlame lokushiswa kwamafemu ukuze kubukeke sengathi kungenxa yokuphakanyiswa kwegama lami. Ubuholi be-ANC base bungicela ukuba ngihoxe ukuze kube nozinzo. Nangempela ngahambisana nesiphakamiso sabo. Kodwa sabe sesicela ukuba kubuye kubanjwe olunye ukhetho. Nakulo futhi ngadla umhlanganiso kodwa ubuholi banquma ukungikhipha bufake uNks uMthembu.”

Imizamo yokuthola iMeya uZulu kanye nokhulumela uMasipala, uMnu uMduduzi Manzi ukuba baphawule iphunzile njengoba nezingcingo zabo bebengaziphenduli futhi zingavumeli ukuba ushiye umyalezo.

Scroll To Top