Now Reading
Uvalo kwabaseShowe ngamakhemikhali edamini
Dark Light

Uvalo kwabaseShowe ngamakhemikhali edamini

Amalungu omphakathi aseShowe asabela izimpilo zawo kulandela imibiko yokungcoliswa kwamakhemikhali edamini lamanzi. Maphakathi nesonto kusabalale imibiko ethi kutholakale ukuthi emadamini amanzi eHlazi naseRuthledge, kunamakhemikhali angafanele nangadala ubungozi kubantu. Lokhu kuphoqe uMasipala ukuthi umise ukusebenza kwesikhungo sokuhlanza amanzi eShowe. UNksz uHlengiwe Mazibuko, oyisakhamuzi saseMlalazi, uthe sebeyasaba ukuphinde basebenzise amanzi ompompi.

Uthe amanzi manje bawakha emfuleni. “Lezi zindaba zisithuse kakhulu. Ngisho nezingane azikwazi ukuya ezikoleni ngoba ezinye zivaliwe. Kumele sihambe siyokha amanzi angcolile emfuleni. Noma ngubani owenza lokhu kucekelwa phansi kwenqalasizinda utshengisa ukuthi akanendaba nezimpilo zethu siwumphakathi,’’ kusho uNksz uMazibuko.

Uphinde wathi nakuba amathangi amanzi esiza kodwa akwenele. “Ngisho namathangi amanzi awanele. Sihlala nezindlu zangasese ezinukayo ngoba awekho amanzi okugeza. Siya ngisho emsebenzini singagezile” kubeka uNksz Mazibuko.

Lenkinga yokungcola kwamanzi iphoqeleke ukuthi iSifunda sithumele amanzi ahlanzekile kumawadi ali- 15, nakwaHlokohloko kanye nemiphakathi ekhahlamezeke kakhulu. Kumawadi abhekane nenkinga yamanzi uwadi 7,11,12,13,13,14,15,16,17 no-28 eShowe. KwaHlokohloko khona kube uwadi 9,10,24,25,26 no-27.

Ngokusho kwesitatimende iMeya kaMasipala wesiFunda iKing Cetshwayo uMnu uThami Ntuli (osesithombeni) uthe lokhu kungcola kwamadamu kuyinto eyenziwe ngesibomu. Kwenzeka lokhu nje uMnu uNtuli nsuku zaphuma nethimba lakhe bahambela izindawo ezingaphansi kweSifunda iKing Cetshwayo, belungisa yona inkinga yokuphuma kwamanzi empompini.

IMeya uMnu. uNtuli

Kunezindawo eziningi eseziwathola eduze amanzi, phambilini bekunzima ukuthola amanzi kwizakhamuzi. “Amanzi into esihlezi sikhuluma ngayo nsuku zaphuma, ngoba iyona nkinga esibhekene nayo kakhulu kuleli. Kuyadumaza makukhona abantu abazokwenza into enjena ukuthi bangcolise amanzi azophuzwa izinkulungwane zabantu. Akulona iphutha leli kodwa kuyinto yamabomu” kusho uNtuli kwisitatimende.

Ukuphazamiseka kokusabalaliswa kwamanzi, kugcine kuphazami izikole, izibhedlela, imitholampilo namanye amabhizinisi. Kuvela ukuthi elinye idamu lidutshuliwe, lalimala okuveza ngokusobala ukuthi kukhona isandla semfene kukhona konke lokhu.

See Also

Nakuba ukutholakala kwamathangi amanzi kuyinto encane, kodwa iSifunda makuphela inyanga sizothenga amathangi amanzi ayisikhombisa.

IMeya uMnu uNtuli unxuse imiphakathi ethintekile ukuthi iqondisise ibekezele njengoba iSifunda sisebenza ngokuzikhandla ukubuyisela isimo kwesejwayelekile.

“Sinxusa wonke amalungu omphakathi ukuba ahlangane ukuze alwe nalezi zenzo zokucekela phansi izinto eziwusizo emphakathini.” kusho uMphemba

Scroll To Top