Now Reading
Konke sekumi ngomumo ngamaSalga yize kukhalwa ngokwesekwa
Dark Light

Konke sekumi ngomumo ngamaSalga yize kukhalwa ngokwesekwa

USihlalo wamaSouth African Local Government Association (Salga) Games uThami Ntuli, iyamkhathaza indaba yokuthi ingakutholi ukusekwa okwanele le midlalo yaminyaka yonke. 

Lokho kuvele ngoLwesibili eNgwelezane Community Hall, eMpangeni lapho kade kuthulwa ngokusemthethweni amaSalga Games ka-2023. Kuphinde kwaqhathwa kuyona yonke iminxa yemidlalo ezobe idlalwa. 

UNtuli ukhale kakhulu ngoMnyango wezeMidlalo, ubuCiko namaSiko esifundazweni iKwaZulu-Natal oholwa uDkt Ntuthuko Mahlaba, ngokuthi awukhombisi ukuthi uzobaseka. 

“Le midlalo akuyona ekaThami Ntuli, iqembu lepolitiki, inkolo ethize noma eyakaSalga kodwa eyabantu baKwaZulu-Natal bonkana. Kubuhlungu ukuthi uMnyango weZemidlalo, ubuCiko namaSiko, uhosha izinyawo engabe uyalekelela. Kulonyaka ikhona imibiko yokuthi noma loMnyango uyingxenye ngokuthi usayine, kodwa ngokwezimali azikho izinhlelo ezikhona” kusho uNtuli. Ngokujwayelekile imali esuke ikhishwe uMnyango weZemidlalo ubuCiko namaSiko, ike ilekelele ekutheni kukhokhelwe laba abasuke bedlalisa yonke imidlalo nezindawo abazolala kuzona. 

“Uma kugcina ngokuthi impela loMnyango ugcina ngokungasilekeleli komele oMasipala abahlanu baseKing Cetshwayo, bahlanganise amakhanda kuphume isisombululo. Ngoba ngishilo akuyona imidlalo yami lena okanye eyeqembu lepolitiki, kepha eyabantu baKwaZulu-Natal ngalokho akukho esingeke sikwenze ukuhlenga lemidlalo” kubeka uNtuli. Eqhuba uthe: “Ngizwile ukuthi khona ukukhuluma okuthi khona abanembono lapha kuHulumeni yokuthi benze imidlalo yabo eceleni bangazihlanganisi namaSalga” kusho uNtuli. 

Le midlalo yaminyaka yonke yaqala ngeminxa emibili unobhutshuzwayo nebhola lomnqakiswano, njengoba namhlanje isineminxa eli-14.

“Kubuhlungu ukuthi iminxa yemidlalo eminingi ikhona, kodwa ikhilikithi iyona impela engekho ngoba ingqalasizinda yayo oMasipala abaningi abanayo. Siyafisa ukuthi uHulumeni mayaba izimali, kube ukuthi uyayibalula nemali eya koMasipala ukuthi balungise izingqalazisinda zezemidlalo zamazinga aphansi” kubeka uNtuli

See Also

Imidlalo yakulonyaka izobanjelwa ngaphansi koMasipala waseKing Cetshwayo, oholwa nguye uNtuli. Izoqala mhla ziyi-7 isongwe mhla zili-10 kuZibandlela. “AmaSalga Games inhloso yawo ukunikeza ithuba abantu abasha abaqhamuka ezindaweni zasakhaya nalaba abaqhamuka emizini entulayo, ukuba beveze ikhono labo. Ilanda umntwana oqhamuka kaMhlabuyalingana, koJozini, uzwe kuthiwa useyomela isifundazwe okanye iNingizimu Afrika evele ngayo njalo lemidlalo. Ngingasho ngithi iyithemba nekusasa yentsha yalapha KwaZulu-Natal. Kubuhlunguke ukuthi ngaphakathi kuHulumeni kukhona abantu abangafuni ukuthi isekwe lemidlalo” kubeka uMphemba (abakaNtuli). 

Kubantu abazakhele igama abagqame kuwona amaSalga Games, kukhona uBongumusa Mthembu oseke wanqoba iComrades Marathon, u-Amanda Dlamini noVeronica Phewa abaseke badlalela iBanyana Banyana, uSiyabonga “Nsimbi” Sangweni oke wagijima kwi-Orlando Pirates neBafana Bafana.  Ngesikhathi kuthulwa le midlalo bekukhona uSibusiso Prince Dlomo, ngoLwesihlanu ozobe evikela ibhande lakhe le-SA Junior Welterweight okwesihlanu. Naye wagqama ngayo le midlalo. 

Balinganiselwa kwizinkulungwane ezinhlanu okulindeleke ukuthi babe yingxeye yale midlalo lapho kubalwa intsha eqhamuka ezindaweni ezehlukahlukene, abaqeqeshi kanye nalabo abayobe bedlalisa.  OMasipala abazobe beyingxenye yale midlalo Ugu, Ilembe, iTheku, UMzinyathi, UMkhanyakude, UMgungundlovu, Amajuba, Zululand noThukela. Nyakenye le midlalo ibanjelwe eNewcatsle yayihanjelwe uMengameli weNetball South Africa uCecilia Molokwane, owafike wazibona yena mathu ikhono eliyisimanga. 

Scroll To Top