Now Reading
ElikaMthaniya likhiphe amanye amangwevu kwezomkhalambazo
Dark Light

ElikaMthaniya likhiphe amanye amangwevu kwezomkhalambazo

Baziwolele izindondo kuzwelonke ezigabeni ezihlukene ngonyaka odlule nakophezulu


Isifundazwe iKwaZulu-Natal siphinde sakhonya koweKarate All Africa Tournament ngeledlule eWynberg Military Base, eKapa.

Inhloso yalo mqhudelwano bekuwukuhlunga iqembu lase-Afrika elizomela izwekazi kozoba ngoLwezi obizwa nge13th World Full Contact Karate Championships, eJapan.

Iqembu lesitayela seKyokushinkai Karateka laKwaZulu-Natal, bekulindeleke ukuthi limelwe ngamakarateka angama-63, kodwa ngenxa yezingqinamba ezithize kwangaba njalo. Okuzoqokwa kubona bali-12 esigabeni esivulelekile kwabesilisa, bese kuthi kwabesifazane babe yesishiyagalombili kwabaneminyaka eli-16 kuya kweli-17 esigabeni esaziwa ngama-Elites.

IKwaZuli-Natal yaziwa  ngokudlisela ogageni ezinye izifundazwe emiqhudelwaneni kazwelonke neyezwekazi kaqinathambo wekarate, yayimelwe yizingqwayingqwayi eziyisikhombisa zamakarateka ngonyaka wezi-2019 eJapan koweWorld Full Contact Karate Championships.

Ukukhonya kweKwaZulu-Natal  emiqhudelwaneni yomkhambalazo kufakazelwe wukuwola kwayo izindondo emqhudelwaneni kazwelonke iSA National Kyokushin Knockdown Full Contact  ngoNtulikazi nyakenye e-Ugu Sport and Leisure Centre, ePort Shepstone.

UShihan Bongani Gumede, oyiphini likaMengameli weKwaZulu-Natal Karate Federation nophinde abe usomaqhinga kulo mdlalo, ekhuluma nelaboHlanga uthe baye eKapa bewenze kahle amalungiselelo.

“Siyazi ukuthi isifundazwe iKwaZulu-Natal sihlezi senza kahle, kodwa lokho akusibusanga emakhanda senze isiqiniseko sokuthi sizilungiselela ngokwanele. Ngikhuluma nje siziqeqeshe izikhawu ezine, engikholwa ukuthi zisisize kakhulu ekutheni senze kahle. Okunye esikwenzile ukuthi senze isiqinisekisa ukuthi izingane zethu, ziyifunda ngokwanele yini imithetho emisha esungulwe kwakomkhulu eJapan. Ohambeni lethu kube nzima ngoba sigcine sesihamba singaphelele ngoba umuntu nuntu ohambayo bekumele azikhokhele inkece elinganiselwa kwizinkulungwane eziyi-R5. Okube yimbangela yalokho ukuthi uMnyango weZemidlalo esifundazweni iKwaZulu-Natal oholwa nguNgqongqoshe u-Amanda Bani Mapena, awukwazanga ukusisiza ngoba uthi bashawa isabelomali,” kusho uShihan Gumede.

Iqembu laKwaZulu-Natal libuye nezindondo zamagolide ayi-9, kwaba izindondo eziyi-8 kulaba abenze kahle kakhulu ngabodwana. Kulo mqhudelwano bekukhona isifundazwe iLimpompo, iGauteng, iNorth West, i-Eastern Cape, iWestern Cape ebingosokhaya amazwe iRe-Union, iDemocratic Republic of Congo (DRC), i-Uganda neZimbabwe.

See Also

“Ukwenza kahle kwesifundazwe sethu kusinike ithuba lokuthi sizophinde sibe siningi isibalo samakaratela, aqhamuka esifundazweni iKwaZulu-Natal azoya eJapan,” kusho uShihan uGumede othe waqala ukuzibandakanya nalo mdlalo ngonyaka we-1985.

Phakathi kwamakarateka asezakhele igama uSamkelo Mkhize, u-Andile Manci, uLindokuhle Nxumalo noMndeni Magagula ababeye eJapan ngowezi-2019.

Ngenxa yokuswinywa kweNingizimu Afrika, ekubambeni iqhaza emiqhudelwaneni yomhlaba kwezemidlalo ngenxa yemithetho kahulumeni wobandlululo, amakarateka akuleli aqala ukubamba iqhaza kwiWorld Karate Championships okokuqala ngowe-1987. Yayibophele izibabuli zomkhalambazo okubalwa u-Alpheus Sabela, Isaac Mashinini, Kwazi Mchunu, Moses Ntuli, noJeffrey “Mkhosi” Cebekhulu ongasekho, osabatshazwa nanamuhla ngokugingqa abaseJapan, kulo mqhudelwano omkhulu womkhalambazo.

UShinah Gumede uthe ukholelwa ukuthi lo mdlalo ungaya kude kakhulu uma ungathola ukwesekwa. “Ngisho osomabhizinisi kuba nzima ukulekelela ngoba vele awunakiwe lo mdlalo, ngisho kwisabelomali ubekelwa inkece engekho. Kusukela eminyakeni edlule siyabhukula ukuthi uthole ukunakwa kodwa, awukho umehluko. Okubuhlungu kulo mdlalo akukho ukucwasana, kodwa kuqhutshekwa nokusekwa iminxa yezemidlalo esaphila isidala sokucwasana ngokohlanga,” kubeka uShinah Gumede.

Scroll To Top