Now Reading
UMavundla uzohlangana noMsinsi Wokuzimilela eThekwini
Dark Light

UMavundla uzohlangana noMsinsi Wokuzimilela eThekwini

Emuva kokwesula eMkhandlwini iTheku kulandela ukususwa esikhundleni sokuba yiPhini leMeya kuningi ukuqagula ngokuthi umholi we-Abantu Batho Congress (ABC), uMnu uPhilani Mavundla iyiphi indlela angayithatha kwezepolitiki.

Selokhu ashenxiswa, udalula amahlazo ngobekwenzeka kuMasipala okuningi kukho okuwukwehluleka koMkhandlu ukufeza izethembiso osuke uzibophezele kuzo.

Kule mpelasonto uMavundla uzohlangana namalungu oMsinsi Wokuzimilela eThekwini lapho kubhekeke khona ukuba kudingidwe okuningi. Okungase kube seqhulwini isenzo sakamuva soMsinsi sokugasela emzini kaNdunankuku wesifundazwe uNkk uNomusa Dube-Ncube. Kulesi senzo uMsinsi wathi akukho okungajwayelekile ngalokho obukwenza ngoba naye uNdunankulu nabanye osopolitiki bayabavakashela abantu emakhaya bengazange benze zinhlelo, okubizwa ngokuthi i-door to door. Eminye imininingwane yalo mhlangano ayicaci, kepha uMavundla ucashunwe ekuqinisekisa ukuthi nakanjani bazohlangana ngale mpelasonto.

Kwaba nokuphawula okwehlukene emuva kokuba uMsinsi Wokuzimilela ugasela; noMengameli uRamaphosa uqobo akasalanga ngaphandle.

See Also

Kubantu nje, babona lesi senzo singukuhlukumeza umuntu wesifazane ngoba bethi ophume kulesi sikhundla uMnu uSihle Zikalala akakaze abhikishelwe kwakhe yize beziziningi izikhalo ngokusebenza kwakhe. KoNdunankulu bangaphambilini esifundazweni akukho noyedwa oseke wabhikishelwa, ingasaphathwa-ke eyokugasela emzini wakhe. UHulumeni wesifundazwe wajuba uphenyo ngalesi sigameko, uveza nokuthi kwakucaca ukuthi lo mbhikisho ubuhlelwe kahle.

UPhiko Lwabesifazane bakaKhongolose eThekwini laphawula kanje, “Lolu dlame  beluphehlwa iqulu elizibiza ngo-Umsinsi Wokuzimilela elasungulwa umhlaziyi wezepolitiki uMnu uXolani Dube wesikhungo iXubera Institute.  Ukuziphatha ngalolu hlobo kunomthelela ongemuhle kungadala nokuphazamiseka nasemqondweni kwabahlaselwayo emakhaya,”

Scroll To Top