Now Reading
Inzangabomu: Iqhingasu lokubuyisela iNkatha odakeni
Dark Light

Inzangabomu: Iqhingasu lokubuyisela iNkatha odakeni

Bambalwa abangaphikisa ukuthi okhethweni lohulumeni bendawo olwedlule yi-Inkatha Freedom Party (IFP) eyadla ubhedu. Kusuka ekwethulweni komkhankaso wayo ezinkundleni iGreyville eThekwini kuya kuzithembiso  kwimanifesto nomkhankaso wayo ohlanganisa nokusebenzisa izinkundla zokuxhumana waba sezingeni lomhlaba.  Umphumela walokho waba wukunqoba omasipala abamqoka kweleNdlovukazi uMthaniya.  Esikhathini esingangonyaka elakuleli lizoya okhethweni lukazwelonke nayilapho abe-IFP benezinhloso ezisobala – ezokudla isifundazwe iKwaZulu-Natal kuKhongolose. Okwamanje basayiqembu elikhulu kwaphikisayo.

Uma kuya ngemiphumela yokhetho lokuchibiyela ezindaweni ezahlukene kubukeka umkhankaso we-IFP wokususa uKhongolose uthola amandla njalo uma kunokhetho. Ngokungangabazisi yikho lokhu okunyakazisa izimbangi zayo kupolitiki.  NgoMandulo nyakenye ngaphansi kwesihloko esithi, Ipolitiki Yangempela: UKhongolose neZitoyitoyi bazoginga iNdlovu, elaboHlanga ladalula izinhlelo zokusebenzisana phakathi kukaKhongolose nabe-Economic Freedom Fighters (EFF). Inhloso lapha kwabe kuwukugudluza Inkatha komasipala.  Ngesikhathi salo mbiko abe-IFP babenemikhandlu engama-28 KwaZulu-Natal.

Imizamo yakamuva yokugudluza Inkatha iqale ngegiya eliphezulu kulandela ukubhuntsha kwezingxoxo phakathi kwe-IFP ne-EFF nezabe zimayelana nokubambisana. Lo mhlangano waqala waqinisekiswa ngowayenguMengameli we-IFP uMntwana wakwaPhindangene emcimbini weSikhumbuzo ngeMpi yaseSandlwana. UMntwana obamukela ubukhona bukaMengameli we-IFP uMnu uHlabisa waveza ukuthi kulo lelo sonto bekunomhlangano eGoli phakathi kwe-IFP ne-EFF.

Kuze kube ngempelasonto eyedlule bekungaziwa ukuthi yini le edingidwayo noma okuvunyelwene ngayo kepha kuzwakale ngomholi we-EFF uMalema emhlanganweni weqembu esedalula isinqumo seqembu.  Lo mholi wamemezela ukuthi iqembu selinqume ukunqamula ubudlelwano ne-IFP nokuthi  bonke labo abangamalungu eqembu lakhe abesezikhundleni eziphezulu emikhandlwini eholwa yi-IFP kabehle. Esekushilo konke lokhu uMalema wathi kabawuvalile umnyango wokuba baxoxe ne-IFP. “Izingxoxo ne-IFP ngeke zavalwa, nokho banomlando wokusebenzisana nezincelebane zobandlululo”

Lokhu kokuba uMalema alumbanise Inkatha nobandlululo kubukeka kugadla ngqo kuMntwana nefagugu lakhe. Yonke leminyaka uMntwana ubemile ekutheni ukusungulwa kwe-IFP (eyabe iyiNkatha ngaleso sikhathi) kwaba ngumlayelo kaMnu uTambo we-ANC.  Abathile kuKhongolose, kwiSouth African Communist Party (SACP) naku-United Democratic Front (UDF) babhebhethekisa umlayezo othi Inkatha yisandla sokuphosa sokugadla sobandlululo. Yonke leminyaka uMntwana ubeveza ubufakazi obehlukile. Inkulumo kaMalema nakanjani izovusa izilonda ezindala futhi inenge amalungu e-Inkatha.

Akukhona lokhu kodwa njengoba ekuqaleni kwesonto esikulo abe-EFF babikele abezindaba nomphakathi ngalokho abakubize ngetulo le-IFP (abaholi abathile) lokusoconga uNobhala Jikelele weqembu uMnu uMarshal Dlamini. Lokhu abe-EFF bathi bakuzwe ngamaphoyisa. Akudingi ukuba ube ngungoti ukuhumusha ukuthi lokhu kusho ukuthini nokuthi uma kungelona iqiniso kuhloseni.

Eminyakeni eyedlule izimbangi ze-Inkatha bezilumbanisa leli qembu nezinto ezimbili nokuyinto ebizisebenzela, ukusebenzisana nohulumeni wobandlulo nokuba ngababulali abanonya. Ngakho esikhathini esingamasonto amabili abe-EFF babuyisele leso sithombe nge-Inkatha, okuyisithombe sabantu ababuka udlame njengempendulo manxa kuphikiswana nabantu ababeyizincelebane zobandlululo.

Abe-EFF manxa becelwa ukuba bachaze kabanzi ngezinsolo zabo ngomlomo kamkhulumeli wayo uMnu uSinawo Tambo bathe: “Kulesi sikhathi asikho esimweni sokukhuluma ngenxa yokuthi ulwazi lobunhloli esinikwe lona luyimfihlo. Kodwa uma kukhona okwehlela uNobhala Jikelele we-EFF, sazi kahle ukuthi kumele siphume sibhekephi nokuthi ngobani ababhebhezela lokhu nokuthi ziyini izinhloso zabo,” usho kanje.

See Also

INdlovu iyababaza

Ngakolunye uhlangothi abe-IFP bababaza ‘ubudedengu’  be-EFF nabayisola ngokucijisa imikhonto ngenhloso.  UMengameli we-IFP uHlabisa uziphendule wathi izinsolo zabe-EFF nokuthi bathi ulwazi baluthole kosigaxamabhande esiphoyiseni: “Ngokujwayelekile, uma unikwe ulwazi ngamaphoyisa udedela abophiko lweSAPS ukuba baphuthumise izinto ukuze babophe kunokuba uye kwabezindaba. Sizoyiphonsela inselelo i-EFF ukuba yembule izinqe labo baholi ngaphandle uma kuwukuthi isenga ezimithiyo.”

Okubuye kwaxaka ngalolu daba wukuziqhelelanisa kwamaphoyisa nathe akaze abe nesethulo asenze kwabe-EFF “ISouth African Police Services ayinalo ulwazi mayelana nokuxoxisana ne-EFF ngoba asizikhulumi izindaba zezokuphepha nokubhekwa kwezinsongo kubantu esidlangalaleni,” kusho uBrigadier Athlenda Mathe, ongumkhulumeli wesiphoyisa.

Scroll To Top