Now Reading
Kulokhu zonke izifundazwe zifuna ivenge
Dark Light

Kulokhu zonke izifundazwe zifuna ivenge

Izinombolo zibaphoqe ukuba bazisane futhi basebenzisane


Namuhla wusuku lokugcina lwengqungquthela kaKhongolose ebiqale ngoLwesihlanu olwedlule. Njengoba bekulindelekile izithunywa ebezivela kuzo zonke izifundazwe zifike eNasrec kwezwakala. Zifikile njengoba kuklolodelwana kunjeya. Izingqwembe yizo ebezikhomba ukuthi umuntu ungakuphi. Kuzingqapheli, abahlaziyi nabezindaba kube khona isifundo esimqoka- esithi ungasheshe wahlulele kuze kube inkomfa iyasongwa.

Ingakahlali bekukukhulu ukuqagela nokuphawula ngezinombolo zamagatsha aphakamise abathile nokufike kwaba ngenye into uma kufikwa kwinkomfa. URamaphosa nje ngokwabahlaziyi ubekude le nokuthe uma sekufikwa kwatholakala ukuthi uMkhize uyisebenzile inhlabathi.

Okunye okugqamile wukuthi izifundazwe ezincane nazo seziyakwazi ukudlala umdlalo wezinombolo. Phambili bekugqama amagama abantu bezifundazwe okuthiwa zinkulu ngokwamagatsha okuyi KwaZulu-Natal ne- Eastern Cape kepha kulokhu yize izinombolo bezincane kepha izifundazwe zikwazile ukuthumela abantu bazo ukuba nabo bangene. Yilokhu okwenze kwaba sekugcineni ide ithengana, abakhongi banhlangothi zonke bengena bephuma  beqomisa.

Isifundazwe i-Estern Cape sikhona kuzo zombili izinhlangothi njengoba kuRamaphosa  igama likaNdunankulu uMabuyane likhona njengeSekelala Mengameli kanjalo noMantashe njengo Sihlalo. I-Gauteng yona ifolosa ngo Dkt uGwen Ramakgopa (kwesika Ramaphosa) bese kuba uMashatile, uNkz uNomvula Mokonyane noMabe (kuMkhize). Isifundazwe i-Northern kuthe sekuvalwa saphosa uNks uTina Joemat-Peterson (ezikaRamaphosa). Ne Free State ikhona njengoba uMbalula naye elakhe igama likhona kuRamaphosa. ILimpopo inaye uMathabatha ongakuMkhize.

See Also

Konke lokhu kuthengana kwenziwe zinombolo ezahlukene kuzifundazwe nebezisho izithunywa nangendlela ezingavota ngayo.

Izibalo zezithunywa ngokweziFundazwe:

  • KwaZulu-Natal – 876
  • Eastern Cape – 657
  • Western Cape – 258
  • Northern Cape – 241
  • Free State – 251
  • North West – 305
  • Limpopo – 593
  • Mpumalanga – 369
  • Gauteng – 465
Scroll To Top