Now Reading
Ibhola selingakuye uRamaphosa inselelo sekuwulibamba lingaphunyuki
Dark Light

Ibhola selingakuye uRamaphosa inselelo sekuwulibamba lingaphunyuki

Uma uMengameli uRamaphosa nesigungu sakhe esisha esimenyezelwe namuhla benetshisekelo nomfutho wokubuyisa udumo lwe-ANC kuzomele imibhiyozo yabo bayenze babuye nganeno ngoba ubonakala umkhulu umqansa abazowuqwala ekubuyiseni uzinzo enhlanganweni.

Akubonakali kuzoba indlela elula ngoba izimbangi zakhe zisazoqhubeka nokumtinyela ngechashaza lasePhala Phala. Ukungameleleki kwesifundazwe iKwaZulu-Natal kwabayisikhombisa ebuholini obuphezulu ngenye yezinto okuzomele uRamaphosa ayibheke kabanzi ezinqumweni abazozithatha ngoba lesi isifundazwe esimqoka evotini le-ANC.

Ikhona ingozi yenhlese yobuhlanga engagcina iyilimaza i-ANC ngowezi-2024 uma ingasukunyelwa. Akungatshazwa ukuthi nezimbangi zikaKhongolose esifundazweni njenge-Inkatha Freedom Party (IFP) namanye amaqembu amancane okukhona kuwo iNational Freedom Party, iDemocratic Alliance ne Economic Freedom Party imbala akubhekile ukungena ngenxeba okhethweni lowezi-2024 uma kuwukuthi uMatamela akayisukumeli eyokwenza iKwaZulu-Natal ingazitholi isingumtshingo ubethwa ngubani. Lesi fundazwe siyinoni emaqenjini ezepolitiki ngokuba nechweba elikhulukazi eAfrika eseNingizimu eliseThekwini kuphinde kube ichweba iRichards Bay eliyintuba exhumanisa amazwe anjengeMizambique, Namibia, Zambia namanye.

I-ANC esifundazweni ibonakale iqinisa kakhulu umkhankaso wokufukula umnotho nokuvuselela ezokuvakasha. Lokhu iqale ngokukwenza ngokuthi ivuselele izikhumulo zezindiza ezincane ezindala njengesaseNewcastle, Margate, oLundi ebese zilele amazolo.

See Also

Wonke lo msebenzi ongaka ungabaphunyuka uma bengavumela ubuhlanga bube ngaphezulu kweqembu. USihlalo esifundazweni uMnu uDuma akakwazi ukuba noKhisimusi onokuthula ngoba injolozela enkulu ingakuyena njengenjini. Nguye futhi okubhekwe ukuba avuthele umlilo wobumbano ukuze iqembu kuzwelonke lifike inhlabathi eseyisebenzile

Scroll To Top