Now Reading
Kucime izibani isibili kwa-Eskom kwesula isikhulu esiphezulu
Dark Light

Kucime izibani isibili kwa-Eskom kwesula isikhulu esiphezulu

Ukusula kwezikhulu kusho ukujula komgodi izwe elikuwo ngogesi


Ebhizinisini ukwesula komphathi omkhulu kusho into eyodwa nje vo, ukuthi lelo bhizinisi lisenkingeni.  Ukwesula kwesikhulu esiphezulu kwa-Eskom uMnu u-Andre de Ruyter kugcizelele lokho okusemehlweni abantu kokuthi inhlangano ephakela ugesi kuleli isenkingeni. Akugcini lapho kepha izinkomba zithi umnyango owelusa ukusebenza kuka-Eskom nawo unenkinga nengcindezi.  Kusuka ngonyaka we-1994 useyisikhulu se-15 ukwehla esikhundleni kanti ubengakaqedi neminyaka emithathu ekuso.

Wesula nje izwe libhekene nenkanankana yokucima kukagesi nobekubikwa ukuthi usesigabeni sesi-6 nokusho inhlekelele kubahwebi nakubantu nje jikelele. Kubikwa ukuthi lokhu okwenzakalayo kusekuncane njengoba izingqinamba zika-Eskom zingahle zenze iNingizimu Afrika ibe nokhisimuzi noncibijana omnyama.

Kuhlukene imibono ekutheni ngabe lesi sinqumo sibe yimpoqo noma kube ngasithathe yena ude Ruyter njengoba sekukhona abathi ukwesula kwakhe isigubhukane kube ngenxa yengqungquthela ezayo kaKhongolose eqala kule mpelasonto. Lapha kulindeleke ukuba izithunywa zingene zigxile enkingeni ka-Eskom abanye asebeyithatha njengengozi engenza iqembu lihlehlelwe zikhuni njengoba konke ukusolwa kuseqenjini elibusayo.  Lo mbono wesekwa nayikuthi ude Ruyter umemezele nje izolo kepha uzogcina ngonyaka ozayo okuyikuthi lokhu ubengakumemezela ngisho nangesonto elizayo noma ngokuqala konyaka ozayo.

See Also

Omunye umbono uthi osopolitiki abathintekayo nokuyibo abelusa ukusebenza kuka-Eskom  okubalwa ongqongqoshe ababili okunguMnu uMantashe kanye noMnu uGordhan kungenzeka ukuthi basemkhankasweni wokuziqhathulula futhi babonakale njengabantu abenza okuthile ngalolu tavatava. 

Okunye okuhlonzwa njengesizathu zokwesula kwalesi sikhulu  wudaba lwebhodi elisha neliholwa nguMnu uMpho Makwana. Ukukhuluma kuthi selokhu lafika belingambandakanyi ezindabeni nasemihlanganweni ebucayi ude Ruyter nokumenze wazibona engasenawo umsebenzi.  Iqiniso lithi noma ngabe yiziphi izizathu ezenze lesi sikhulu sesula , inkinga kagesi ayikazukuphela kuleli kunalokho kulindeleke ukuba izinkinga ziqonge nokungahle kuphoqe nokuba kubukwe kabusha nekhabhinethi ukuze kube nesiqalo esisha.

Scroll To Top