Now Reading
Imvunulo yesintu: umqhele
Dark Light

Imvunulo yesintu: umqhele

AboHlanga abakaze bangabi nayo imvunulo eyabe ihambisana nesikhathi leso. Selokhu kwathi nhlo yibo ababezenzela bona imvunulo elingele isikhathi abakuso, isimo sezulu njalo njalo.

Muva nje sekuvamile ukuthi abantu beminyaka yonke bagqame ngemvunulo yesintu, enye kusuke kuyingqephu endala kanti enye isuke isihlanganiswe nesimanje konke futhi manxa kugqokiwe kube kuhle. 

Namuhla ake sifundisane ngomqhele lo ofakwa ekhanda.

See Also

Umqhele wenziwa ngobuhlalu ube ngumdweshu . Wenziwa futhi ngesikhumba somthini nesengwe. Isikhumba lesi sisikwa sibe yibhande elizungeze ikhanda kuthi ngemuva uchakazwe uthi yephuyephu. Kumqoka ukwamukela ukuthi lena yindlela yakudala kepha sekukhona ubuhle besimanje omenziwa kuwo umqhele.

Scroll To Top