Now Reading
IMeya itakule isikole sendawo ebesintula ezobuchwepheshe
Dark Light

IMeya itakule isikole sendawo ebesintula ezobuchwepheshe

Kube injabulo yodwa kubafundi nakothisha besikole samabanga aphansi eMahlabithini, oNdini, iMbhasobheni Primary njengoba ngoLwesithathu iMeya yaseZululand uMfu uThulasizwe Buthelezi nosomabhizinisi benikele ngamakhompyutha angama-20 aseqalile ukucija abafundi ngamakhono ahlukene ezobuchwepheshe okubalwa nokwenza ingxenye yezifundo kuwo.

Ukufika kwalamakhompuyutha kuqinisekisa ukuthi luzothi lufika uhlelo lwezobuchwepheshe iCoding and Robotics konke kube sekumi ngomumo. Lesi sikole sinabafundi abayi-1 450, kulindeleke ukuthi bonke basizakale.

UMfu Buthelezi uthe ngesikhathi uthishanhloko uNkk uNtombi Mbatha ecela lolu sizo akangabazanga ekutheni alekelele njengoba naye afunda kusona engekho amakhompyutha. Uthi waze waqala ukuwabona esesenyuvesi, nokwamdalela ingcindezi kwezemfundo.

“Inhloso yalokhu esikuqalile ukuthi sifuna ingane yalapha Ondini ifane neyaseThekwini uma kuziwa ezintweni zobuchwepheshe. Kulolu xhaso akukho ngisho isenti elikhishiwe wuMasipala, kodwa kube ngabaxhasi abalekelelile” kusho uMfu Buthelezi.

Inkampani okuyiyo efake isandla ekulekeleleni iMbhasobheni Primary School iGreen G Technologies kaMnu uTusani Mshololo. Lamakhompuyutha okunikelwe ngawo afakwe amakhamera ne-internet yamahhala.

Abafundi kusukela kaGrade 1 bazokwazi ukufundiswa ukubhala e-mail okuyinto abantu abaningi abayifunda sebefunda emaNyuvesi. 

Okunye okuvelile ukuthi abakaFNB bazibophezele ngokuthi bazokweseka ngesakhiwo segumbi lamakhompuyutha esikoleni ngasinye samabanga aphansi kumasipala ngamunye kwabangaphansi kwalesi sifunda, okuwuLundi, uPongolo, AbaQulusi, KwaNongoma neDumbe.

Okunye okubalulwe uMfu Buthelezi ukuthi maduze lesi sikole kuzokwakhiwa iHholo njengoba uma kunemcimbi kuhlanganwa etendeni.

See Also

UNkz Nokwanda Mtshali oyisekela likathishanhloko, uthe baswele amazwi abangawaphimisa ngabakwenzelwe iMeya ngokubambisana nosomabhizinisi.

“Yinto engaqhathaniswa ngalutho le eyenziwe esikoleni sethu. Iqiniso esikhathini samanje ezobuchwepheshe okusetshenzwa ngazo kakhulu kulesi sikhathi, lamakhomphuyutha azosiza kakhulu. Njengoba kuyimina ofundisa ngiyakholwa ukuthi nakanjani zizoncela olukhulu ulwazi” usho kanje uNkk Mtshali.

Lo thisha unezifundo zeComputer, iBcom Information Technology nePost Graduate Certificate kwezobuthishela

Scroll To Top